Reclasseringsmedewerker Eindhoven

Ons doel als reclasseringsorganisatie is helder: de kans op recidive verminderen. Door advies, toezicht en begeleiding en waar nodig, gedragsinterventie, nazorg en ondersteuning bij resocialisatie. We hebben daar wel Reclasseringswerkers voor nodig! En laat er nou net een plek vrijkomen. Ga jij de uitdaging aan?

De regering werkt hard aan het terugdringen van recidive. Leger des Heils Reclassering speelt daarin een sleutelrol. Ons doel als reclasseringsorganisatie is helder: de kans op recidive verminderen. Door advies, toezicht en begeleiding en waar nodig, gedragsinterventie, nazorg en ondersteuning bij resocialisatie. De maatschappelijke praktijk confronteert ons dagelijks met het feit dat deze inspanningen, hoewel beslist effectief, niet altijd toereikend zijn. Recidive daalt, maar niet snel genoeg. Veiligheid blijft een maatschappelijke uitdaging. Intussen stijgt de druk op kosten en capaciteit. Van de justitie keten wordt uiterste efficiëntie verlangd. Bij Reclassering Leger des Heils erkennen wij die noodzaak. En we geven er gevolg aan. We kennen onze cijfers. We richten onze processen optimaal in. We maken efficiencyslagen en borgen die in de organisatie. We tonen ondernemerschap. We doen meer met minder. Steeds met één doel voor ogen: om ook in het huidige krappe tijdsgewricht de ruimhartigheid te kunnen beoefenen die wij in onze genen meedragen. Berekenend, maar ook bevlogen. Zodat we niet alleen effectief uitvoering geven aan de opdracht die wij binnen de keten hebben, maar ook aan de missie waarmee wij hier op aarde zijn. Er zijn voor de ander – juist die ander die al z’n kansen verspeeld heeft – en hem of haar behoeden voor terugval en een nieuw perspectief geven op een zinvol bestaan. Jouw taak is vooral erop gericht dat je cliënten tijdens detentie voorbereiden op terugkeer in de maatschappij en cliënten (na vrijlating) onder toezicht houden en nazorg en begeleiding bieden. Een aantal specifieke werkzaamheden zijn:
- Het uitvoeren van kernactiviteiten van het reclasseringswerk, zoals vroeghulp-interventies plegen, adviesrapportages verzorgen, cliënten motiveren en wijzen op behandel- en zorgvoorzieningen, het houden van toezicht op naleving van bijzondere voorwaarden;
- Werkzaamheden verrichten op de veiligheidshuizen, politiebureaus en ZSM;
- Actieve deelname aan overige reclasserings- en projectwerkzaamheden en bereidheid om op onregelmatige tijden te werken in avond en weekend.

- Een relevante afgeronde agogische HBO opleiding, bij voorkeur MWD;
- Kennis, ervaring en affiniteit t.a.v. het werken met de doelgroep, bij voorkeur in een justitieel kader;
- Kennis en ervaring met psychiatrie is een voorwaarde. Kennis en ervaring met TBS variant is een pre.
- In staat complexe situaties te analyseren en jouw visie aan verschillende disciplines over te brengen;
- Flexibel en je staande kunnen houden in conflict situaties;
- Stressbestendig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
- Goede relationele, schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- In het bezit van geldig rijbewijs en auto;
- Je bent 32-36 uur beschikbaar voor de regio Eindhoven;
- Een positief christelijke geloofsovertuiging en de bereidheid de verklaring van de Stichting Welzijns- & Gezondheidszorg van het Leger des Heils te onderschrijven.
-Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Reclassering schaal 8 en 9 (minimaal € 2662,- maximaal € 4039,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Eindejaarsuitkering van 7%. Opname pensioenfonds ABP
Mogelijkheid tot deelname meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden.  

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt ruim 600 medewerkers. Meer informatie over ons werk kun je vinden op de site https://www.legerdesheils.nl/ljr/

Solliciteer uiterlijk 9 februari 2020 online via de solliciteerbutton en upload je cv, brief en geef duidelijk aan hoe je jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft. 
 
Voor meer informatie neem je contact op met Frank Nissen (Clustermanager) 088-0901000.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.