Re-integratiecoach

Je coacht de deelnemers in een regio binnen de provincie Gelderland die geen (betaald) werk hebben en het moeilijk hebben om hun weg op de arbeidsmarkt te vinden. In eerste instantie word je ingezet in de regio Arnhem/Nijmegen/Achterhoek. Er zit kans in dat dit kan wijzigen in de toekomst.
Samen met deelnemer breng je de mogelijkheden in kaart en stel je een trajectplan op. Daarbij betrek je ook de hulpverlening en de uitkerende instantie. Je maakt de deelnemer enthousiast voor werk of opleiding en gaat samen met hen op zoek. Je onderhoudt contacten met de hulpverlening en rapporteert, zowel intern als extern, over het verloop van het traject. Het motiveren en stimuleren van de deelnemer is een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk. Je bouwt actief aan een netwerk van werkgevers en fungeert als aanjager bij het vinden van (leer)werkplekken.

Waarom wil je als Re-integratiecoach werken?

  • Je hebt de kans om daadwerkelijk en concreet bij te dragen aan een inclusieve samenleving.
  • Jij bent van groot belang voor deelnemers die weer aan de maatschappij willen deelnemen. Door jouw enthousiasme en inzet voelen zij zich gesteund in het zetten van een volgende stap. Jij maakt voor hen het verschil.
  • Er wordt een groot beroep gedaan op je professionaliteit en creativiteit. Jij ziet kansen en draagt bij aan de bekendheid en het succes van 50|50
  • Je geeft daadwerkelijk invulling geven aan je christelijke overtuiging door net dat stapje extra te zetten dat nodig is om de cliënt perspectief te geven.
  • Je zet je in als rentmeester, de tijd en middelen die je tot je beschikking hebt gekregen weet jij ten volle aan te wenden voor het herstel van het gewone leven. Je voelt je hier verantwoordelijk voor.

 
 

• Een relevante HBO-opleiding (bij voorkeur HRM aangevuld met de post-HBO-opleiding Jobcoach).
• Aantoonbare ervaring als Re-integratiecoach/Jobcoach.
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring met een doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt.
• Kennis van werkgevers en netwerkkaart in de regio Gelderland, de arbeidsmarkt en wet- en regelgeving    op het gebied van re-integratie.
• Een commerciële instelling gecombineerd met een groot sociaal hart.
• Aantoonbare ervaring als netwerker. Je bent enthousiast en toegankelijk en weet contacten op de     juiste manier te benutten.
• Je bent bekend met krachtgericht werken en in staat dit handen en voeten te geven in je handelen.
• Doortastend en creatief, je denkt in mogelijkheden en oplossingen.
• Helder en duidelijk, zowel in je mondelinge als schriftelijke communicatie. Je begrijpt de cliënt en weet hem te activeren tot werk of een opleiding.
• Het vermogen om solistische en zelf organiserend te werken.
• In het bezit van een rijbewijs en een auto.
• Een positief christelijke levensovertuiging op grond waarvan je de doelstelling van het Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven. 

De functie wordt ingeschaald in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.544,-- en maximaal € 3.624,- bruto per maand op fulltime basis.  

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de CAO Sociaal Werk. De medewerker krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft de medewerker de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget kan worden naar behoefte van de medewerker worden ingezet in de vorm van tijd of geld.

We starten met een contract voor een half jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Op grond van het Werving- en Selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

 

De werkeenheid
Met ruim 450 medewerkers en ruim 215 vrijwilligers biedt Leger des Heils Gelderland zorg en welzijn aan ca. 2900 hulpvragers per jaar. We hebben contracten met 60 gemeenten in en buiten de provincie Gelderland. We bieden jeugdhulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding voor volwassenen en gezinnen, woonbegeleiding, beschermd wonen, verpleging en verzorging, palliatieve zorg en verslavingszorg. Ook hebben we een aanbod in werk en vrije tijd. 50|50 Workcenter biedt in Gelderland dagbesteding, arbeidsre-integratie en jobcoaching.  Meer informatie vindt u op www.legerdesheilsgelderland.nl.

Het cluster
Het cluster Werk & Vrije Tijd bestaat uit de onderdelen 50|50 Workcenter, 50|50 Re-integratie en 50|50 Vrije Tijd. In het 50|50 Workcenter wordt aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding en/of inspirerend werk geboden. Het uiteindelijke doel is hen te begeleiden naar het arbeidsproces vanuit de visie dat dat een belangrijk onderdeel van het herstel van het gewone leven is. De werkzaamheden variëren van werkplekken bij een van de onderdelen van 50|50, leer- en werkervaringsplaatsen bij bestaande bedrijven tot betaald werk. Het cluster is het centrale loket voor werk en vrije tijd en aanspreekpunt voor hulpverleners, trajectcoördinatoren en ketenpartners van Leger des Heils Gelderland. Het uiteindelijke doel is dat deelnemers duurzaam en naar vermogen uitstromen naar een plek in de maatschappij om bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Wij ontvangen je  CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de functie-eisen en jouw christelijke identiteit, graag voor 1 april 2019 via de button “solliciteer on line” (onderaan deze vacature). 

Je kunt je brief richten aan Bertus Wilbrink, Clustermanager Werk & Vrije Tijd Leger des Heils Gelderland.
Voor informatie over de vacature kunt je contact opnemen met Daniel Hillebrand, Re-integratiecoach 50|50, telefoonnummer 06-30615652.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 8 april in de ochtend. Het verzoek hier alvast rekening mee te houden.