Programmamedewerker ‘Geloven in de buurt’


 Geloof jij in God en in de buurt?

Als programmamedewerker ben je verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de activiteiten van de ontmoetingsplek. Deze activiteiten worden geïnitieerd en ontwikkeld naar de behoeften van de buurtbewoners en in samenwerking met deze buurtbewoners. Je geeft de activiteiten mede vorm, zodanig dat ze aan de geformuleerde doelstellingen voldoen.
 
Je geeft functioneel leiding aan vrijwilligers en stagiaires van de ontmoetingsplek. Je hebt contact en overleg met gemeente, kerken, maatschappelijke instanties en diverse samenwerkingspartners in de wijk.  
Je ontwikkelt activiteiten ontwikkelen die waarden vertegenwoordigen die voortvloeien vanuit het evangelie van Jezus Christus. 

Je geeft als programmamedewerker ‘Geloven in de Buurt’ de ontmoetingsplek een vertrouwd gezicht.

We zoeken een enthousiaste en ondernemende collega met een relevante opleiding Hbo/Mbo+ (Godsdienst Pastoraal Werk c.q. Sociaal Maatschappelijk Werk met affiniteit met geloof en zingeving). Je kunt, binnen kaders, zelfstandig werken en je hebt een samenwerkingsgerichte houding. Wij verwachten dat je kunt omgaan met verschillen en conflicten tussen mensen en dit bespreekbaar maakt.
Je staat stevig in je schoenen en kunt uitstekend communiceren in het Nederlands en in het Fries. Je bent betrokken, creatief, optimistisch en oplossingsgericht. Ambassadeurschap, verbindingskracht, ondernemen, coachen, besluitvaardigheid en netwerken zijn jouw kracht.
We verwachten dat je in deze functie, je eigen christelijke geloofsbeleving kan uitdragen met woord en daad. 

Het Leger des Heils doet ertoe in deze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze mooie organisatie.
Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 8.
De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget). 
Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.
Aanstelling is voor de duur van 1 jaar. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden.
 

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. De typische Leger des Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding waarbij je naast de mens gaat staan. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. We geloven dat mensen kunnen veranderen en dat iedereen ertoe doet. Dit betekent ook dat wij een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. 

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de wijk, waar alle buurtbewoners welkom zijn. Bij Bosshardt wil het woon- en leefklimaat verbeteren, de sociale cohesie in de buurt bewerkstelligen en eenzaamheid voorkomen. Dit doen we door onze huiskamer open te stellen voor een kop koffie, een luisterend oor, maaltijden of andere activiteiten. Het belangrijkste is dat de bezoekers zelf aan zet zijn.
In samenwerking met het kerkgenootschap van het Leger des Heils willen wij ook een plek zijn waar gesprekken en activiteiten plaatsvinden die gericht zijn op zingeving en mogelijkheden biedt te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. We brengen mensen bij elkaar die ernaar verlangen het evangelie van Jezus handen en voeten te geven. Dit alles nauw aansluitend bij concrete vragen en behoeften van de buurt.

Is dit jouw baan? Solliciteer dan uiterlijk 22 december via de groene solliciteerbutton op onze website.
We zien jouw sollicitatie met motivatie, CV en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging graag tegemoet. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 7 januari 2020.
Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Bea Zomer, bereikbaar via tel.nr. 050-3172670/06 53542826.
Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.