Persoonlijk Begeleider Jongeren

De Afdeling JongLeren biedt opvang en intensieve begeleiding aan 26 dak- en thuisloze jongens (+ 2 crisisbedden) in de leeftijd 18 t/m 23 in Rotterdam. De jongeren hebben te maken met verschillende problematiek zoals; verslaving, psychiatrie, sociale vaardigheden, financiën en justitie. Ga jij met deze doelgroep aan de slag?
 

Als Persoonlijk Begeleider bied je ondersteuning en begeleiding aan deelnemers die op JongLeren verblijven. De deelnemers verkeren in een uitzichtloze situatie en krijgen ondersteuning en begeleiding bij het sociaal en maatschappelijk functioneren in het dagelijks leven.

De begeleiding vindt zowel individueel als in groepsverband plaats. Er worden leerdoelen vastgelegd in een hulpverleningsplan en uitgevoerd. Naast praktische hulpverlening op het gebied van het verkrijgen van een inkomen of dagbesteding en ordenen van schulden worden er ook woonvaardigheden, sociale vaardigheden en opvoedkundige vaardigheden aangeleerd.

 • MBO diploma richting MMZ, MWD, SPH of HBO gerelateerde opleidingen;
 • Opstellen en uitvoeren hulpverleningsplan;
 • Analyseren complexe hulpvraag;
 • Motiveren en stimuleren van deelnemers;
 • Ervaring met herstelwerk is een pre;
 • Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van deelnemers met een specifiekeproblematiek en/of ontwikkelingsachterstand;
 • Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de deelnemer;
 • Ervaring met deelnemers met een forensische achtergrond is een pre;
 • Communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages;
 • Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, agressie en grensoverschrijdend gedrag;
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

 

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

 

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.
Het salaris wordt ontleend aan de CAO Sociaal Werk, schaal 6 (tussen de €2.149,- en de €3.076,- bruto per maand). Functiebeschrijving Sociaal Pedagogisch Werker 2. Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Het MCR
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.

Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewoners-organisaties en overige belangrijke partijen.

Afdelingsinformatie
De Afdeling JongLeren van het MCR biedt opvang en intensieve begeleiding aan 26 dak- en thuisloze jongens (+ 2 crisisbedden) in de leeftijd 18 t/m 23 in Rotterdam. De deelnemers hebben te maken met verschillende problematiek zoals; verslaving, psychiatrie, sociale vaardigheden, financiën en justitie. 
 
Het team bestaat uit begeleiders op HBO-niveau en MBO-niveau. JongLeren werkt vanuit de methodiek Herstelwerk. Wij gaan er vanuit dat iedereen kan herstellen en gaan op zoek naar de kracht van een jongere. Er wordt gekeken naar wat een jongere zelf graag zou willen bereiken en hierbij wordt het netwerk zoveel mogelijk betrokken. Afhankelijk van het traject is er ook contact met verschillende ketenpartners.
 

Solliciteer uiterlijk 26 mei 2019 op deze vacature. Upload je cv en motivatiebrief en geef daarbij duidelijk aan hoe jij je christelijk geloof dagelijks vorm geeft.
 
Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
 
Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Maaike Oudijk, 0610982391