Persoonlijk Begeleider (HBO)

Leger des Heils Overijssel, onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg,
is voor de afdeling Herstart Zwolle en Take Off Zwolle op zoek naar twee enthousiaste en ervaren medewerkers, met passie voor ons werk en hart voor onze deelnemers.
Wij zijn op zoek naar collega’s in de functie van:
  
Persoonlijk begeleider (HBO niveau) M/V
Afdeling Herstart 20 uur per week
 
en
 
Persoonlijk begeleider (HBO niveau) M/V
Voor de afdeling Take Off voor 24 uur per week
 
(bij voorkeur woonachtig in de omgeving Zwolle/Kampen)
 

De Persoonlijk begeleider Take Off begeleidt alleenstaande (jong)volwassenen (18 t/m 27 jaar) met als doel maximale bevordering van hun welzijn en maatschappelijke (re)integratie. De persoonlijk begeleider verricht motiverende en ondersteunende begeleiding gericht op activering van de deelnemer bij het vinden van onderdak, scholing of werk en inkomen.
Hij/zij biedt  ambulante zorg gericht op aspecten van het dagelijkse leven zoals huishouding, zelfverzorging, algemene ontwikkeling, omgang met relaties/buurt, budgetbeheer, de wijze van dag invulling, normen en waarden en het sociale netwerk.
 
De Persoonlijk begeleider Herstart draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie door het begeleiden van multi-problem gezinnen en individuen. Hierbij staat het herstel of behoud van het gewone leven de centraal.
Je stimuleert en ondersteunt hen individueel, op een praktische wijze bij o.a. de doorstroom naar passende huisvesting, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding t.o.v. verslaving(en) etc.
Naast het inventariseren van de hulpvraag, behoort het opstellen en uitvoeren van zorgplannen (i.s.m. de deelnemer, uitgaande van zijn/haar mogelijkheden) tot je taak. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de cliënt en fungeer je als eerste aanspreekpunt.

Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. We zoeken dan ook een gedreven kandidaat die een basishouding hanteert van hoop en optimisme en deelnemers ondersteunt in hun eigen herstel.

Werkzaamheden zijn o.a.
• Het voeren van intake - en kennismakingsgesprekken met de deelnemer
• Het  opstellen, uitvoeren en evalueren van een persoonlijk plan (i.s.m. de deelnemer uitgaande van zijn/haar mogelijkheden)
• Het trainen van de deelnemer in het aanleren van nieuwe, gewenste vaardigheden en gedrag,  met specifieke aandacht voor dagbesteding/scholing, werk en vrije tijdsbesteding.
• Crisisinterventie
• Het rapporteren, registreren en archiveren van de geleverde hulp-/zorgdossier
• Deelname aan een bereikbaarheidsdienst voor de maatschappelijke opvang 

 
 

• We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.
• Afgeronde relevante opleiding op HBO niveau (Social Work) met ervaring in het werkveld
• Affiniteit en ervaring met de doelgroep en hen kan motiveren en activeren
• Goede motivatie, groot doorzettingsvermogen en realiteitszin
• Kennis van psychopathologie ivm veelvoorkomende stoornissen /problematiek
• Kennis van de sociale kaart (is een pré )
• Bekend met de methodiek krachtgericht werken
• Bereidheid tot leren en verdere ontwikkeling als professional dmv samenwerking met collega’s en intervisie
• Ervaringsdeskundigheid is een pré
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• Bereidheid om de werktijden aan te passen aan het leefpatroon van de te begeleiden deelnemers
• Bereidheid om op andere ambulante afdelingen ingezet te worden
• Ruime ervaring met sofware programma’s zoals Excel en Word en cliëntregistratiesystemen
• In het bezit van rijbewijs en auto

Primaire  arbeidsvoorwaarden:
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening schaal 8
(minimaal € 2.544,= en maximaal € 3.624,= bruto per maand bij full-time dienstverband à 36 uur per week).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Opname pensioenfonds Zorg&Welzijn (PFZW) 
• Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget (o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%) kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.

Duur:
Aanstelling is in eerste instantie voor een periode van een jaar. 
Daarna gaan we met je in overleg om te kijken naar de mogelijkheden voor verlenging.

Reageren op deze vacature (nr. 10-19):
Heb jij belangstelling voor het vervullen van deze vacature, dan kun direct solliciteren via de site www.werkenbijhetlegerdesheils.nl 
Indien je voorkeur hebt voor één van beide afdelingen, verzoeken wij je dit aan te geven in je brief.

Reageren kan tot en met 25 april 2019  (17.00 uur)

We verzoeken je enkel te reageren indien je een christelijke levensovertuiging hebt en je voldoet aan de opleidingseisen.

Het sollicitatie gesprek, waarbij ook een deelnemer aanwezig is, vindt plaats op vrijdag 10 mei 2019 (graag rekening mee houden in je agenda)

Werkeenheidinformatie:
Leger des Heils Overijssel is het onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg dat in de provincie Overijssel en de Achterhoek een passend hulpaanbod beschikbaar wil hebben voor mensen zonder helper. Ze stemt haar hulp af op de persoonlijke situatie van de cliënt en op het zoveel mogelijk behouden van diens zelfstandigheid. Leger des Heils Overijssel biedt hulp in de thuissituatie, maar ook tijdelijke (indien nodig langdurige) opvang is mogelijk. Ze heeft daarvoor de beschikking over voorzieningen voor 24-uursopvang, beschermd wonen en begeleid wonen en over ambulante werkvormen als ‘10’ voor Toekomst. Als in de eerste levensbehoeften voorzien is, richt de begeleiding zich op de problemen die de cliënt ervaart en op het ontwikkelen van vaardigheden om deze op te lossen. Steeds worden activiteiten en trainingen aangeboden en wordt de cliënt nadrukkelijk ondersteund in het verkrijgen van een zinvolle dag invulling. Bij Leger des Heils Overijssel zijn ca. 400 medewerkers in dienst. Voor meer informatie over Leger des Heils Overijssel: www.legerdesheilsoverijssel.nl
 
 
Afdelingsinformatie “Take Off”:
De afdeling Take Off  biedt een woonplek en ambulante maar intensieve, praktische begeleiding aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar, die worden bedreigd in hun zelfstandigheid. Het gaat in de meeste gevallen om jongeren uit multi-problem gezinnen. De begeleiding richt zich op aspecten van het dagelijks leven, zoals de huishouding, de zelfverzorging, algemene ontwikkeling, budgetbeheer, dag invulling, met aandacht voor specifieke psychische en/of verslavingsproblemen en het sociaal netwerk.
 
Afdelingsinformatie Crisis Opvang:
De afdeling Crisis Opvang biedt een woonplek en ambulante begeleiding aan voornamelijk gezinnen die dakloos zijn geworden. De begeleiding vindt plaats in daarvoor geschikt gemaakte woningen en richt zich op het weer zo snel als mogelijk op orde krijgen van het dagelijks leven. Aandachtsgebieden zijn  hier financiën en werk en het zo snel als mogelijk vinden van eigen woonruimte.
 
 

Heb je vragen over de inhoud van de functie?
Neem dan contact op met Mariëlle Riezebos, Leidinggevende, tel. 088-0652240 en/of 06-20699224

Heb je vragen over de procedure?
Neem dan contact op met Marja Hartkamp, HR Adviseur, tel.  088-0652240 en/of 06-12407703

Procedure:
• Conform het Werving en Selectiebeleid van St. Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang op deze vacature.
• Sollicitaties worden enkel in behandeling genomen indien deze worden ontvangen via de site: www.werkenbijhetlegerdesheils.nl
• Sollicitaties die op een andere wijze worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.
• Deze vacature is tegelijkertijd zowel intern als extern uitgezet.
• Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.
• Screening en het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure
• Reageren kan tot en met 25 april 2019 (17.00 uur). Na deze datum kunnen wij geen reacties meer in behandeling nemen.
Acquisitie nav deze advertentie stellen wij niet op prijs.