Nachtwaker Rosaburgh

Ben jij diegene die graag s ’nachts wil werken?

Je vervult een begeleidende rol en bent gedurende de nacht verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid in en rondom de accommodatie. Je houdt toezicht op het juist gebruik van inventaris/goederen en wijst zo nodig op de naleving van onze huisregels en veiligheidsvoorschriften. Je treedt duidelijk op bij eventuele overlast of vandalisme en belt indien nodig de politie, brandweer en/of een arts. Je signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en geeft dit door aan de leidinggevende. Gedurende de nacht voer je huishoudelijke-, licht technische en administratieve werkzaamheden uit. Je neemt actief deel aan werkoverleg.

  • Een afgeronde MBO opleiding;
  • Affiniteit met mensen aan de rand van de samenleving;
  • In het bezit van een geldig BHV;
  • Goed in staat orde te handhaven en te werken met richtlijnen/procedures;
  • Zelfstandig, integer, verantwoordelijk, dienstverlenend, flexibel en stressbestendig;
  • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
  • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 4. Deze loopt van minimaal € 1.926,-- tot maximaal € 2.592,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget). 
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.
 
Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.  
Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.
 
Ons team
De RIBW Rosaburgh & Herstart maakt deel uit van het cluster Vrouwenopvang. De Rosaburgh is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en Herstart voor 38 dak- en thuisloze vrouwen. Zij kunnen worden opgenomen met psychiatrische stoornissen en/of een psychiatrisch verleden, eventueel gecombineerd met verslavings- en/of psychosociale problemen. Voor iedere bewoner wordt er een begeleidingstraject opgesteld, waarbij de toegewezen trajecthouder het aanspreekpunt is. De bewoner wordt een gestructureerd woonklimaat geboden, met daarin duidelijke eigen verantwoordelijkheden. In het begeleidingstraject wordt o.a. aandacht geschonken aan “zinvolle dagbesteding”, woon- en sociale vaardigheden.
Het team bestaat uit spw’ers, trajecthouders, praktijkverpleegkundige, de huishoudelijke dienst en de teamleider.
https://www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam/herstart-rosaburgh

Lijkt je dit wat?
We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw  curriculum vitae graag tegemoet  via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ voor 4 februari 2019. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.
 
Contactpersoon en informatie:
Tara Jane de Jong - Thomas, Teamleider RIBW&Herstart Rosaburgh
Telefoonnummer: 06-25765204
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld   
 
Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl