MBO stagiair Social Work, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Huis en Haard Eefde

Voor onze afdeling Huis en Haard Eefde zijn we op zoek naar een enthousiaste mbo-stagiair met een groot hart voor onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen.

 

Je voert zelfstandig taken uit op het gebied van het bevorderen van een goed klimaat binnen de afdeling en ziet erop toe dat de onderling gemaakte afspraken worden nageleefd. Je stimuleert de bewoners o.a. tot een zinvolle dag- en tijdsbesteding en het creëren van een prettige woonomgeving waarin de bewoners zich veilig en geborgen voelen, kortom een thuis.

  • Positief christelijke levensovertuiging, waar je persoonlijk invulling aan weet te geven en de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kan onderschrijven
  • Studerend voor de MBO opleiding Social Work of MZ Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
  • Hart voor onze doelgroep
  • Doorzettingsvermogen en realiteitszin
  • Dienstverlenende houding, stressbestendig en flexibel
  • Goede communicatie- en samenwerkingsvaardigheden
  • Minimaal 18 jaar

Afhankelijk van opleiding, stage- en persoonlijke leerdoelen bespreken we waar de nadruk op komt te liggen gedurende de stage. Gaandeweg groei je in de taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Samen met de praktijkbegeleider bewaak je de voortgang en de opdrachten die je voor je stage in dit kader moet voltooien.

Je ontvangt een stagevergoeding van €200,- bruto per maand op basis van 32 uur stage per week

Leger des Heils W&G Overijssel is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg. Leger des Heils W&G Overijssel biedt verschillende vormen van hulpverlening in de regio IJsselland en Twente. W&G richt zich op het verlenen van zorg, hulp en/of begeleiding aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Onze aanpak is gericht op het herstel van het gewone leven. Kijk ook op www.legerdesheils.nl/overijssel www.facebook.com/legerdesheilsoverijssel of www.twitter.com/legerdesheilsoverijssel
 
Huis en Haard Eefde:  
Bij de locatie Huis en Haard wordt onderdak, rust, structuur en ondersteuning geboden aan dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen. De vaak langdurige opvang en ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van o.a. wonen, verzorging, dagbesteding en sociale relaties. De deelnemer wordt hierbij aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Zo wordt in eerste instantie getracht in ieder geval het verlies van vaardigheden te voorkomen, verder wordt de deelnemer gemotiveerd en gestimuleerd tot een gezondere levensstijl en (meer) deelname aan de maatschappij. Het streefdoel is dat de deelnemer zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm, inhoud en zin geeft. Het Workcenter van Huis en Haard Eefde biedt aan de deelnemers een zinvolle en arbeidsmatige dagbesteding en re-integratie op de arbeidsmarkt onder begeleiding van medewerkers met aanvulling van een jobcoach.
 

Ben je enthousiast geworden voor deze stage? Solliciteer dan online via de website www.werkenbijhetlegerdesheils.nl of via mail:  stage.overijssel@legerdesheils.nl. Graag vermelden bij de motivatie christelijke levensovertuiging wat Jezus Christus voor jou persoonlijk betekend. We zien graag je reactie tegemoet!

Voor vragen over deze stageplaats kun je contact opnemen met Else Smallegoor (stagecoördinator). Dit kan via de mail  (stage.overijssel@legerdesheils.nl) of  telefonisch via 088 0652240