mbo stagiair SMD of Begeleider Specifieke Doelgroepen

Voor onze locatie 50|50 Workcenter Zutphen zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair met hart voor onze doelgroep die de opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener of (Persoonlijk)Begeleider Specifieke Doelgroepen volgt.
 

 • Je organiseert en begeleidt activiteiten op het gebied van arbeidstoeleiding en zinvolle dagbesteding. Het stimuleren van de bewustwording van eigen zingeving en mogelijkheden, als ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de deelnemers zijn hierbij de uitgangspunten.
 • Je observeert, begeleidt en stimuleert de deelnemers en levert zo een aandeel aan de re-integratie en resocialisatie van de deelnemers
 • Je rapporteert daarbij de vorderingen en knelpunten ter ondersteuning van de hulpverlening.
 • Uitdragen en bewaken van de identiteit en herkenbaarheid van het Leger des Heils

 • Positief christelijke levensovertuiging, waaraan je persoonlijk invulling weet te geven en het kunnen onderschrijven van de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg  
 • Studerend: MBO SMD of (P)BSD 
 • Hart voor onze doelgroep
 • Vaardigheden in het accepteren van mensen zoals ze zijn en zich inleven in hun beleving en perceptie van de alledaagse werkelijkheid
 • Creativiteit voor het (doen) organiseren en vormgeven van activiteiten
 • Stimuleren en motiveren van deelnemers en het creëren van een goede sfeer
 • Probleemoplossend vermogen
 • Doorzettingsvermogen en realiteitszin
 • Dienstverlenende houding, stressbestendig en flexibel
 • Goede communicatie- en samenwerkingsvaardigheden
 • Minimumleeftijd 18 jaar.
 • Stage duur van minimaal half jaar.

Afhankelijk van opleiding, stage- en persoonlijke leerdoelen bespreken we waar de nadruk op komt te liggen gedurende de stage. Gaandeweg groei je in de taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Samen met de praktijkbegeleider bewaak je de voortgang en de opdrachten die je voor je stage in dit kader moet voltooien.

Je ontvangt een stagevergoeding van € 200,- bruto per maand op basis van 32 uur stage per week.
 

Leger des Heils W&G Overijssel is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg. Leger des Heils W&G Overijssel biedt verschillende vormen van hulpverlening in de regio IJsselland en Twente. Kijk ook op www.legerdesheils.nl/overijssel www.facebook.com/legerdesheilsoverijssel of www.twitter.com/legerdesheilsoverijssel
Het 50|50 Workcenter is een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen in de samenleving.
Deelnemers die zorg ontvangen van het Leger des Heils werken er door middel van re-integratietrajecten aan hun toekomst. Het 50|50 Workcenter biedt ook werkervaringsplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die geen zorg ontvangen van het Leger des Heils. Voor arbeidsintegratie zoekt het 50|50 Workcenter voortdurend de samenwerking met externe organisaties. Hiermee wordt het perspectief op een (betaalde) baan vergroot.
Werkmeesters en job-coaches worden ingezet om de deelnemers bij hun leer- en werkroute te begeleiden. De 50|50 ondernemingen van het Leger des Heils zijn erkende leer-werkbedrijven.
 

Ben je enthousiast geworden voor deze stage? Solliciteer dan met brief en cv via www.werkenbijhetlegerdesheils.nl of naar dit mailadres: stage.overijssel@legerdesheils.nl.
Vermeldt bij je motivatie wat Jezus Christus voor jou persoonlijk betekend. We zien graag je reactie tegemoet!

Voor vragen over stagelopen bij het 50|50 Workcenter Zutphen kun je contact opnemen met Hanneke Wolters (088 0652240). Voor vragen over de sollicitatie kun je contact opnemen met Else