Manager Behandelstaf / Gedragswetenschappers

Ben je op zoek naar een leidinggevende functie, maar wil je ook de praktijk blijven uitoefenen? Dan is deze functie wat voor jou!

Als manager behandelstaf ben je de leidinggevende van alle gedragswetenschappers en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en behandeling. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de zorginhoud van behandelstaf. Deze bestaat uit 15 gedragswetenschappers en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Samen met je team ontwikkel je visie op de rol, taken en verantwoordelijkheden van de gedragswetenschappers binnen de organisatie. Het implementeren van deze visie draagt bij aan kwaliteit van de zorg en heeft een eenduidige werkwijze tot gevolg. Je hebt periodiek overleg met de verschillende afdelingsmanagers waarmee je team samenwerkt. Je hebt een actieve houding als het gaat om samenwerking binnen de regio zowel binnen als buiten de organisatie. Je houdt de ontwikkelingen op het gebied van zorg bij en je bent verantwoordelijk voor de opleiding en scholing van de gedragswetenschappers.
 
Daarnaast ben je als Gedragswetenschapper zelf ook actief in de begeleiding en eventueel behandeling van volwassenen met multi-problematiek (psychiatrie/verslaving/verstandelijke beperking), dan wel in de begeleiding en eventueel behandeling van kinderen en jongeren met multi-problematiek. In deze rol ben jij de specialist op het gebied van complexe gedragsproblematiek en ben jij degene die complex gedrag analyseert en dit vertaalt naar een passend behandelplan, altijd in samenspraak met de cliënt en diens persoonlijk begeleider.
 
Deze functie valt hiërarchisch onder de directeur Zorg.
 
Werkzaamheden:

 • Ondersteunen en adviseren zodanig dat alle bij de begeleiding betrokken disciplines zijn geïnformeerd, geadviseerd en gecoacht en gezinnen of volwassenen optimaal zijn begeleid en doorverwezen;
 • Initiëren van beleid- en methodiekontwikkeling zodanig dat vanuit inhoudelijk perspectief middels het beleid en de methodieken is ingespeeld op ontwikkelingen en bijbehorende innovaties;
 • Bevorderen van deskundigheid zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde actueel is en gedragswetenschappers en medewerkers op deskundige wijze zijn gecoacht, getraind, gestimuleerd en beschikken over de juiste kennis om hun werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

 • Je beschikt over een opleiding op academisch niveau in één van de gedragswetenschappen: psychologie, pedagogische wetenschappen of orthopedagogiek;
 • Je hebt ervaring in, kennis van en affiniteit met hulpverlening aan jongeren en volwassenen met complexe problematiek en je hebt liefde voor deze bijzondere doelgroep;
 • Bij voorkeur heb je ervaring in een leidinggevende functie;
 • Je bent goed op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen;
 • Je kunt goed begeleiden en coachen en voorziet collega’s van concrete en praktische adviezen;
 • Je bent een verbinder en intermediair tussen het Leger Des Heils en collega-instellingen om cliënten samen de beste zorg te bieden;
 • Je bent 24 tot 32 uur per week beschikbaar;
 • Je bent in staat om bij een indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen;
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging, de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunnen onderschrijven.

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, schaal 12. Het bijbehorende salaris is minimaal  €  3.562,- en maximaal € 5.618,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Opname pensioenfonds PFZW;
 • Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden;
 • 170 uur Verlofuren per jaar bij fulltime dienstverband;
 • Opbouw van een Individueel Keuze Budget, bestaande uit 8 % vakantietoeslag, eindejaarsuitkering van 8,3 % en € 10,- per maand tegemoetkoming in de zorgkosten.

Duur:

Aanstelling is voor de duur van 12 maanden. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden.

Het Leger des Heils biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen; Herstart, Hier & Nu, Huis en Haard, Vrouwenopvang, Vast & Verder, arbeidstoeleiding (50|50), begeleid wonen, Domus, Nachtopvang, Noodopvang, ambulante jeugd- en volwassenbegeleiding, inzet van personeel in de sociale wijkteams en Jeugdteams. Het Leger des Heils is een dynamische organisatie. We richten ons op de ontwikkeling van alle medewerkers. Als medewerkers onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening heb je een persoonlijk Loopbaanbudget wat besteedt kan worden aan scholing en ontwikkeling. (www.legerdesheils.nl)

Afdelingsinformatie:
Zowel bij de volwassen- als jeugdafdelingen zijn gedragswetenschappers werkzaam binnen de regio Noordwest. Zij vormen met elkaar een team, maar werken binnen hun eigen afdelingen (intramuraal en extramuraal). Vergaderingen, intervisie en casuïstiek worden binnen het eigen team georganiseerd. Voor dit team zijn we op zoek naar een hoofd behandelstaf/gedragswetenschappers.  

Solliciteer uiterlijk 15 april a.s. via de solliciteerbutton op onze website. Zodra de vacature is vervuld wordt deze vacature offline gehaald. Solliciteren doe je door allereerst je C.V. te uploaden. Vul dan je persoonlijke gegevens en contactinformatie in. Voeg vervolgens je motivatiebrief toe, waarin je uiteenzet waarom jij dé ideale kandidaat bent voor deze functie.  Ga als laatste in op de vraag hoe jij jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft. 
 
Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Heb je nog vragen over deze vacature? Voel je vrij om contact met ons op te nemen:
Functie-inhoud: Eveline Schot (Manager Primair Proces) - 0625761691
Algemeen: Afdeling HR - 070-3115540
Bij benoeming kan een ontwikkelassessment plaatsvinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.