Kookvrijwilliger, specialistisch verpleeghuis De Blinkert – Baarn

Kun jij lekker koken en wil je een ander graag meenemen in je enthousiasme? Dan ligt hier een kans!

Kun jij lekker koken en wil je een ander graag meenemen in je enthousiasme? Dan ligt hier een kans! De kookgroepen van verschillende afdelingen  zoeken mensen die met hen de dagelijkse, gezamenlijke, warme maaltijd wil bereiden.
Onder jouw leiding en stimulering ontdekken bewoners hoe gemakkelijk en leuk het is om te koken. Pak jij de uitnodiging aan?
De kookgroep kan elke dag inzet van vrijwilligers gebruiken.

Wat vragen we van jouw:

  • - Je hebt affiniteit  met onze doelgroep
  • - Je komt min. een keer per week op een vaste dag koken van 16.00-19.00 uur.
  • - Je bent zelfstandig, geduldig en vriendelijk
  • - We vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten hiervan worden vergoed.

We bieden:

  • - Een leuke en leerzame vrijwilligersfunctie in een boeiende organisatie
  • - Waardering, gezelligheid en begeleiding
  • - Trainingsaanbod voor vrijwilligers
  • - WA-verzekering voor de uren dat je actief bent
  • - Reiskostenvergoeding

Over het Leger des Heils:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie: De Blinkert
De Blinkert is een expertisecentrum voor complexe zorg en behandeling waar 93 cliënten wonen, waarvan een deel kortdurend. Wat de Blinkert uniek maakt is de zorgvraag van de cliënten. Deze kenmerkt zich door multi-problematiek, bestaande uit somatische zorgvragen in combinatie met psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Daarnaast ervaren bijna alle cliënten problemen in hun persoonlijke netwerk. Veel cliënten kennen een verleden als dak- en/of thuisloze en hebben veel meegemaakt in hun leven. Alle cliënten hebben behoefte aan intensieve somatische zorg, terwijl ook de sociaal-maatschappelijke, psychiatrische- en verslavingsproblematiek centraal staat.
De Blinkert heeft  twee opname afdelingen, vier woonafdelingen en een gesloten woonafdeling voor cliënten met het syndroom van Korsakov. Elke afdeling heeft een eigen team, bestaande uit zorgmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verpleging, verzorging en ondersteuning van de cliënten in hun dagelijkse leven. Hierin ben je actief in het groepsproces en op individueel cliëntniveau.

Mogen we jou welkom heten als vrijwilliger?
Bel of e-mail je CV met een korte motivatie naar danielle.jansen@legerdesheils.nl
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Danielle Jansen,
E: danielle.jansen@legerdesheils.nl
T:  035-5412330