Klantbegeleiders voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Maastricht en Heerlen

Klantbegeleiders voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Maastricht en Heerlen

De klantbegeleider werkt redelijk zelfstandig. De klant  is een “uitgeprocedeerde asielzoeker” (ongedocumenteerde asielzoeker). De klantbegeleider voert de regie over het dossier van de klant en zorgt voor het opstellen en uitvoeren van het contract. De werkzaamheden zijn gericht op het verwerven van een verblijfsstatus of  de mogelijke terugkeer van de klant. Ook stuurt de klantbegeleider de assistent-klantbegeleider aan. De klantbegeleider begeleidt de klant bij het nakomen van zijn contract. Ook onderhoudt de klantbegeleider contacten met de advocaat. Enige juridische kennis strekt tot aanbeveling. Ervaren klantbegeleiders maken deel uit van het intaketeam, dat gaat over toelating van een klant tot de organisatie.
 

De klant stimuleren en enthousiasmeren om de in het contract vastgelegde doelen te realiseren.

 

 • Je hebt een grote mate van betrokkenheid met uitgeprocedeerde asielzoekers;
 • Je kunt communiceren op het juiste niveau met de klanten;
 • Je beheerst minstens een vreemde taal goed en het Nederlands vloeiend;
 • Je bent flexibel;
 • Je vindt het leuk om contact te hebben met mensen;
 • Je staat stevig in je schoenen;
 • je kunt contracten, begeleidingsplannen opstellen en toezien op de uitvoering;
 • HBO werk- en denkniveau.

De vrijwilliger bepaald in overleg wat voor hem of haar haalbaar is. Minimaal 8 uren per week.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

VLotteam is voortgekomen uit de Noodopvang Parkstad en de Stichting Vlot Zuid-Limburg.  Het VLotteam is op 1 januari 2017 opgegaan in het Leger des Heils. Het is een vrijwilligersorganisatie maar werkt wel met professionele standaarden. Voor haar drijfkracht rekent VLot op de steun van de lokale overheid, particulieren, geloofsgemeenschappen en stichtingen en maatschappelijke organisaties.
 
Wat doet het VLotteam?
VLot wil uitgeprocedeerde asielzoekers ‘vlot’ trekken uit de problemen die hen zijn overkomen of die ze zelf veroorzaakt hebben. VLotteam is voor vluchtelingen in de knel. Na een intake en soms eerste, tijdelijke opvang wordt de eerste maand bekeken wat de reële mogelijkheden zijn om een status te verwerven. Afhankelijk van de uitkomst van deze intake en van ons vervolgonderzoek biedt VLotteam:

 

 • Tijdelijk onderdak;
 • Juridische bijstand;
 • Leefgeld
 • Begeleiding bij het (be)zoeken van bijvoorbeeld een huisarts, psychiater, en ziekenhuis;
 • Begeleidingsgesprekken, gericht op het versterken van de weerbaarheid van de klant;
 • Bewegingsactiviteiten, sport en fitness.

   

Om haar professionele werk optimaal uit te voeren heeft VLot in het Leger des Heils een samenwerkingspartner gevonden, het Leger des Heils.
 

De activiteiten worden uitgevoerd vanuit een van de locaties van Stichting VLot.
Kantooradres: Looierstraat 26
Postcode: 6411 AB
Plaats:   Heerlen

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met ldh-lb.vrijwilligerscoordinator@legerdesheil.nl