Jeugzorgwerker D

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven jeugdzorgwerker die flexibel beschikbaar en inzetbaar is om ons team te komen versterken.

Wat ga je doen?
Als jeugdzorg medewerker ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen op de groep. Samen met het team begeleid je de kinderen bij de dagelijkse zaken en in opvoedsituaties. Daarnaast observeer, signaleer en rapporteer je ten aanzien van de ontwikkeling van de kinderen. Naast begeleiding van collega's in het team zijn er binnen de organisatie diverse professionals die ondersteuning bieden, zoals een orthopedagoog en een (individuele) coach.

Taken

 • Je observeert, signaleert en rapporteert ten aanzien van de kinderen;
 • Je begeleidt kinderen bij de dagelijkse zorg;
 • Je begeleidt kinderen op weg naar volwassenheid;
 • Je onderhoudt contacten met het netwerk van de kinderen;
 • Je onderhoudt contacten met scholen en andere instanties;
 • Je zoekt met de kinderen naar vrijetijdsbesteding;
 • Je werkt volgens een vastgestelde methodiek en afspraken;

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding op niveau 4 of HBO opleiding (richting sociaal agogisch werk);
 • Je beschikt over kennis van psychiatrische ziektebeelden en trauma's bij kinderen;
 • Je hebt kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Je beschikt over ervaring in het groepswerk;
 • Je hebt kennis van en inzicht in opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedingsinstrumenten;
 • Je bent bereid om in wisseldiensten te werken, waaronder weekenddiensten en slaapdiensten;
 • Je beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het rapporteren over het verloop van de hulpverlening;
 • Je bent stressbestendig en je kunt improviseren bij interventies in crisissituaties;
 • Je beschikt over christelijke levensovertuiging en je kunt de doelstelling van de Stichting  Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Primaire arbeidsvoorwaarden:

 • Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg schaal 7 (minimaal € 2.210,- en maximaal        € 3.159,- bij een 36-urige werkweek).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Opname pensioenfonds PFZW (voorheen PGGM).
 • Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden

Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van 4 maanden, met de intentie het dienstverband te continueren.
 

Wie zijn wij?
Leger des Heils Noord-Holland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Met ruim 350 medewerkers zetten wij ons in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven.

Waar anderen opgeven zien wij kansen.

Wij bieden complexe zorg bij gedragsproblemen, psychische problemen, verslaving en justitiële problemen. Een totaalpakket van professionele begeleiding en behandeling, zowel voor kinderen en hun ouders als voor volwassenen.

Afdelingsinformatie
De afdeling Residentieel richt zich op crisisopvang, observatie, behandeling en/of lang verblijf van kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De kinderen worden geplaatst omdat zij, om uiteenlopende redenen, (tijdelijk) niet in staat zijn in een thuissituatie op te groeien. Het doel is om de plaatsing zo kort mogelijk te laten zijn. Door middel van kindgerichte begeleiding wordt gewerkt aan de specifieke problemen van het kind en wordt bekeken welke mogelijkheden er in de thuissituatie zijn of welke andere (woon)mogelijkheden er voor het kind zijn. Binnen de afdeling wordt onder meer gewerkt vanuit de methodiek Herstelgericht werken.
 

Informatie
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Trees Boon  bereikbaar op tel.nr. 06-46333976 of Hannah Kok, bereikbaar op tel. nr. 088-0653990.
 
Procedure

 • Conform het Werving en Selectiebeleid van stichting Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang op deze vacature;
 • Sollicitaties worden enkel in behandeling genomen indien deze worden ingediend middels de knop ‘Solliciteer online’. Sollicitaties die op een andere wijze worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen;
 • Geef in je motivatiebrief een toelichting op de wijze waarop je je christelijke levensovertuiging vorm geeft;
 • Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.
 • Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de gestelde functie-eisen en jouw christelijke indentiteit, graag uiterlijk 31 december a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.