Huismeester (voor levenspaar met een missie)


Waar anderen opgeven, geven jullie thuis!

In het Noorden van Friesland zijn wij op zoek naar een levenspaar met een missie!
(vrijwillig met inwoning op woonboerderij)

 

Wat ga je doen
Je woont op de locatie en hebt daarbij een voorbeeldfunctie ten opzichte van de andere bewoners. Je hebt te maken met bewoners die nabijheid nodig hebben. Je inventariseert kleine huishoudelijke klussen en zet daar eventueel ook acties in uit. Samen met de bewoners zorg je dat het terrein onderhouden wordt en de dieren verzorgd worden. Je neemt contact op met medewerkers van het Leger des Heils wanneer daarvoor aanleiding is. Je draagt, mede door je regelmatige aanwezigheid, bij aan een goede sfeer in het huis. Je overleg met de begeleiders en je bent zo nodig het aanspreekpunt in en voor de buurt. Je geniet van het wonen in een afgelegen, landelijke omgeving en je vindt het fijn mensen om je heen te hebben!
 

Wat vragen wij:
Vanwege je taken, de doelgroep en de gewenste regelmatige aanwezigheid, gaat onze voorkeur uit naar een echtpaar met levenservaring en geen thuiswonenden kinderen.

  • Je geniet ervan om het met elkaar huiselijk en gezellig te hebben;
  • Zorgen voor, hoort bij jou en je hebt een brede ervaring met de doelgroep;
  • Je bent in staat om bewoners te motiveren en te stimuleren;
  • Je kan mensen in beweging krijgen en vindt het leuk om activiteiten op het terrein te organiseren;
  • Je staat stevig in je schoenen;
  • Met humor weet je veel te bereiken;
  • Je waarborgt de veiligheid, orde en het dagelijks beheer van de woonvoorziening.
  • Je verricht ondersteunende diensten op facilitair en technisch gebied.

Je werkt vanuit een levensovertuiging die past bij de christelijke identiteit van de organisatie.

 

Wat bieden wij:
Het Leger des Heils doet ertoe in deze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze mooie organisatie.
Naast het er toe doen, bieden wij inwoning op een woonboerderij in een landelijke omgeving, een BHV opleiding, en ondersteuning door beroepskrachten.

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding waarbij je naast de mens gaat staan, aansluit bij zijn/haar behoeften met (tijdelijke) ondersteuning en als het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. We geloven dat mensen kunnen veranderen en dat iedereen ertoe doet. Dit betekent ook dat wij een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. Dit doen wij o.a. door maatschappelijke signalen onder de aandacht te brengen van lokale en landelijke overheid.

De werkeenheid Leger des Heils Noord is er voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Wij bieden hulp aan gezinnen met meervoudig complexe problematiek, kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, jongeren die bekend zijn bij de politie, dak- en thuisloze mensen, mannen en vrouwen met problemen op het gebied van zelfstandig wonen, thuiswonende ouderen in een sociaal isolement. In onze werkeenheid helpen ruim 400 medewerkers en 200 vrijwilligers bijna 4.000 deelnemers per jaar.
 
De woonvoorziening Noach in Engwierum. Op deze locatie wonen in een Beschermde Woonboerderij 8 tot 10 volwassen bewoners voor langere tijd. Bewoners met een psychiatrische-, verslavings-  en/of psychosociale kwetsbaarheid. Binnen het kleinschalig groepswonen, wonen de mensen bij elkaar in een huiselijke en veilige omgeving. Op de boerderij zoeken wij een huismeester. Kenmerkend voor deze woonvorm is dat bewoners, in een huiselijke sfeer met een vast ritme in een prikkelarme omgeving wonen. Rondom de woonvoorziening is er ruimte voor tuinieren en het houden van kleinvee.
 

Is dit jullie missie?
Solliciteer dan voor 9 december 2019. We zien je sollicitatie met CV en motivatiebrief graag tegemoet. Solliciteren kan via de groene button “solliciteer”.
Heb je nog inhoudelijke vragen over deze functie dan kan je contact opnemen met Bart Hartzema, Manager Zorg via 050-3172670.