Huishoudelijk Medewerkers

Ben jij de medewerker die stevig in je schoenen staat en kan aanpakken?

Voor deze zelfstandige functie zijn wij op zoek naar collega’s die graag huishoudelijke zorg bij de cliënt thuis verrichten. Het doel is om de cliënt te motiveren en te stimuleren om zelfredzaamheid toe te passen op zijn/haar niveau op alle terreinen die voorkomen in de dagelijkse leefsituatie.

 • VMBO werk- en denkniveau;
 • Je bent minimaal 18 jaar;
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en hebt goede sociale vaardigheden;
 • Je hebt kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
 • Je vindt het vanzelfsprekend dat je cliënten in hun waarde laat;
 • Flexibiliteit, collegialiteit en cliëntgerichtheid zijn jou op het lijf geschreven;
 • Je hebt kennis van schoonmaaktechnieken en schoonmaakmiddelen;
 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep;
 • Bezit van rijbewijs B is wenselijk, doch niet verplicht;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens CAO VVT ingeschaald in schaal 20. Deze loopt van minimaal € 1.793,77 tot maximaal € 2.265,63 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.  De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 7,4% en hecht veel waarde aan flexibiliteit.
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.
 
Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.  
Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.
 

Ons team:
De huishoudelijke medewerker valt hiërarchisch onder de wijkteamleider thuiszorg. Voor ondersteuning kan deze terugvallen op de zorgcoördinator en de teamleider thuiszorg. De directe collega’s zijn huishoudelijk medewerkers, thuisbegeleiders verzorgenden, de zorgcoördinator en de teamleider thuiszorg.
De cliëntengroep bestaat veelal uit mensen met een combinatie van problematieken zoals verslaving, psychiatrische problematiek, terminale patiënten en cliënten met een (licht) verstandelijke beperking.
Daarnaast laat deze groep vaak zorgmijdend gedrag zien. De cliënten kunnen hierdoor vaak niet meer terecht bij de reguliere thuiszorg.
De situatie van de cliënt kan aan verandering onderhevig zijn en complex van aard.

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw  curriculum vitae graag tegemoet via onze site  http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ voor  31 maart 2019. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.
 
Contactpersoon en informatie:
Gerda Kos, TeamleiderThuiszorg OGGZ Zuid-Oost
Telefoonnummer: 020-4353232
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 
 
Voor meer informatie zie onze website: www.legerdesheils.nl