HBO Verpleegkunde stagiair Huis en Haard Eefde

Ben jij een enthousiaste, gedreven Verpleegkunde stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat?
Huis en Haard Eefde zoekt een stagiair die affiniteit heeft met onze doelgroep dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen.

Aanvang stage:                  september 2019                             
Uren:                                 minimaal 16  uur, voorkeur dinsdag en woensdag
Duur:                                 6-12 maanden
Opleiding:                          HBO Verpleegkunde, 3e of 4e jaar, deeltijd of voltijd.
Adres:                               Almenseweg 6a, 7211 ME Eefde
 

Het bieden van zorg en begeleiding staat centraal. Je bent actief bij specifieke medische/somatische begeleidingstaken en verricht zorg, verpleegtechnische handelingen, waaronder het uitdelen en toedienen van medicatie, en in overleg met de persoonlijke begeleider, verpleegkundige ondersteuning bij alle andere zaken die betrekking hebben op het welzijn van de bewoners.
Je voert zelfstandig taken uit op het gebied van het bevorderen van een goed klimaat binnen de afdeling en ziet erop toe dat de onderling gemaakte afspraken worden nageleefd Je stimuleert de bewoners o.a. tot een zinvolle dag- en tijdsbesteding en het creëren van een prettige woonomgeving waarin de bewoners zich veilig en geborgen voelen, kortom een thuis. Naast het onderhouden van de direct uit de functie voortvloeiende contacten neem je deel aan team overleggen en onderhoud je het netwerk van behandelaars en andere zorgpartijen.
 
Hier leer je:

 • Te werken met multi-problematiek;
 • Te werken met relevante hulpverleningsmethoden, in het bijzonder herstelgericht werken;
 • Het individuele deelnemerstraject te begeleiden op medisch/somatisch vlak
 • Te werken met het cliëntregistratiesysteem;
 • Deelnemen aan artsenvisite
 • Te werken in een team;
 • Stressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen;
 • Contacten onderhouden met andere medische disciplines.

 

 • Positief christelijke levensovertuiging, waar je persoonlijk invulling aan weet te geven en het kunnen onderschrijven van de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.
 • Studerend: HBO Verpleegkunde
 • Hart voor onze doelgroep
 • Doorzettingsvermogen en realiteitszin
 • Dienstverlenende houding, stressbestendig en flexibel
 • Goede communicatie- en samenwerkingsvaardigheden
 • Minimaal 20 jaar

Afhankelijk van opleiding, stage- en persoonlijke leerdoelen bespreken we waar de nadruk op komt te liggen gedurende de stage. Gaandeweg groei je in de taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Samen met de praktijkbegeleider bewaak je de voortgang en de opdrachten die je voor je stage in dit kader moet voltooien.

Je ontvangt een stagevergoeding van €200,- bruto per maand op basis van 32 uur stage per week.
 

Huis en Haard Eefde:  
Bij de locatie Huis en Haard wordt onderdak, rust, structuur en ondersteuning geboden aan dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen. De vaak langdurige opvang en ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van o.a. wonen, verzorging, dagbesteding en sociale relaties. De deelnemer wordt hierbij aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Zo wordt in eerste instantie getracht in ieder geval het verlies van vaardigheden te voorkomen, verder wordt de deelnemer gemotiveerd en gestimuleerd tot een gezondere levensstijl en (meer) deelname aan de maatschappij. Het streefdoel is dat de deelnemer zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm, inhoud en zin geeft. Het 50|50 Workcenter Zutphen biedt aan de deelnemers een zinvolle en arbeidsmatige dagbesteding en re-integratie op de arbeidsmarkt onder begeleiding van medewerkers met aanvulling van een jobcoach.
Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. Vanuit een basishouding van hoop en optimisme willen we deelnemers ondersteunen in hun eigen herstel.

Leger des Heils W&G Overijssel is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg. Leger des Heils W&G Overijssel biedt verschillende vormen van hulpverlening in de regio IJsselland en Twente. W&G richt zich op het verlenen van zorg, hulp en/of begeleiding aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Onze aanpak is gericht op het herstel van het gewone leven. Kijk ook op www.legerdesheils.nl/overijssel www.facebook.com/legerdesheilsoverijssel of www.twitter.com/legerdesheilsoverijssel
 

Ben je enthousiast geworden voor deze stage? Solliciteer dan via de website www.werkenbijhetlegerdesheils.nl of met cv en brief via het mailadres:  stage.overijssel@legerdesheils.nl. Graag vermelden bij de motivatie christelijke levensovertuiging wat dit voor jou persoonlijk betekend. We zien graag je reactie tegemoet!

Voor vragen over deze stageplaats kun je contact opnemen met Else Smallegoor (stagecoördinator). Dit kan via de mail stage.overijssel@legerdesheils.nl of  telefonisch via 088 0652240