HBO stagiair Social Work Kortdurende Opvang Enschede

Kortdurende Opvang Enschede is op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige stagiair Social Work met hart voor onze doelgroep.
 
Uren:                           Minimaal 24  uur
Aanvang stage:          September 2020
Duur:                           Voorkeur jaarstage
Locatie:                       Molenstraat 27, 7514 DJ Enschede
 

Ondersteunen van cliënten bij het opbouwen van hun leven naar zelfstandigheid. Proberen hen door te laten stromen naar een andere afdeling, bv. Begeleid Wonen, Beschermd Wonen of uitstromen naar gehele zelfstandigheid zonder begeleiding.
 

Stagevoorwaarden:

  • Positief christelijke levensovertuiging, waar je persoonlijk invulling aan weet te geven en het kunnen onderschrijven van de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.
  • Studerend: HBO SPH/ MWD of Social Work
  • Minimaal 18 jaar

 
Profielschets:

  • Kennis van de dak- en thuislozenproblematiek en relevante hulpverleningsmethoden
  • Vaardigheden in het ondersteunen en begeleiden van bewoners
  • Doorzettingsvermogen en realiteitszin
  • Stressbestendig, zelfstandig, flexibel en beschikkend over improvisatievermogen
  • Goede relationele, mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

Afhankelijk van opleiding, stage- en persoonlijke leerdoelen bespreken we waar de nadruk op komt te liggen gedurende de stage. Gaandeweg groei je in de taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Samen met de praktijkbegeleider bewaak je de voortgang en de opdrachten die je voor je stage in dit kader moet voltooien.

Je ontvangt een stagevergoeding van €200,- bruto per maand op basis van 32 uur stage per week.

Kortdurende Opvang biedt drie trajecten aan:
Hier en Nu is een dagopvang voor dak- en thuislozen. Ze vinden er koffie/thee, een douche, soep met brood en basale begeleiding.
Van de Straat biedt een kamer/bed aan dak- en thuislozen, gericht op het zo snel mogelijk verkrijgen van passende woonruimte in combinatie met een passend hulpverleningstraject.
Herstart is een 24-uursopvang voor dak- en thuislozen gericht op doorstroom naar begeleid wonen, beschermd wonen of zelfstandig wonen. Deelnemers krijgen een eigen kamer en basisbenodigdheden. Herstart helpt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en, als het nodig is, bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding.
Herstart sluit aan bij wat de deelnemer nodig heeft. Samen met de begeleider maakt hij een overzicht van zijn problemen en wat er nodig is om ze aan te pakken. We gaan op zoek naar een plek om te wonen, (begeleid) zelfstandig of in een beschermde woonvorm. En samen stellen we doelen voor verschillende leefgebieden: psychische gezondheid, verslavingsproblemen, omgaan met justitie, zingeving en structuur in de dag. Als het nodig is roepen we de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. We doen dat altijd in overleg met de deelnemer. De deelnemer helpt mee met taken in en om het huis, en kan allerlei trainingen volgen. Dit alles met het doel dat de deelnemer zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de deelnemer.
Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. Vanuit een basishouding van hoop en optimisme willen we deelnemers ondersteunen in hun eigen herstel.
 

Ben je enthousiast geworden voor deze stageplek? Solliciteer dan via de website www.werkenbijhetlegerdesheils.nl of met brief en cv via mailadres: stage.overijssel@legerdesheils.nl  Beschrijf daarbij kort in je brief wat je geloof in Jezus Christus persoonlijk voor je betekent.  We zien graag je reactie tegemoet!

Voor vragen over deze stageplaats kun je contact opnemen met Sharon Bonnes (Kortdurende Opvang Enschede) of Else Smallegoor (stagecoördinator). Dit kan via de mail  (stage.overijssel@legerdesheils.nl) of  telefonisch via 088 0652240.