HBO stagiair Interwonen Hoogeveen

Ben jij een HBO-3e/4e jaars student Social Work en op zoek naar een leerzame en uitdagende stage vanaf februari 2020?
Dan is dit wat voor jou!

Wat ga je doen?
Je biedt ambulante begeleiding aan bewoners. Je kunt tijdens je stage aandacht besteden aan de volgende ontwikkelpunten:
- Methodisch hulpverlenen, werken met het sociaal competentie model;
- Versterken van het sociaal netwerk;
- Hanteren van de verschillende relaties;
- Professioneel samenwerken;
- Organiseren en beheren;
- Innovatie en onderzoek (voor 4e jaars);
- Kritisch reflecteren (op jezelf);
- Ontwikkelen van deskundigheid en eigen visie.  

Wat verwachten wij van jou?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 3e/4e jaars stagiaire. Je volgt de HBO opleiding Social Work.
Je hebt affiniteit met de doelgroep, bent betrokken, staat stevig in je schoenen en houdt van een uitdaging.
We verwachten dat je 32 uur per week beschikbaar bent, 4 dagen per week van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Daarnaast vragen wij van al onze medewerkers en stagiairs een christelijke levensovertuiging.

Wij hebben de voorkeur voor een jaarstage per februari 2020.

Je ontvangt een stagevergoeding van bruto €100,-, deeltijders krijgen naar rato uitbetaald. Deze vergoeding is inclusief reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer.
 

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils.
 
De werkeenheid Leger des Heils Noord is er voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
In onze werkeenheid helpen ruim 400 medewerkers en 200 vrijwilligers bijna 4.000 deelnemers per jaar.

De afdeling Interwonen Hoogeveen onderdeel van Welzijn- en gezondheidszorg Leger des Heils, is bedoeld voor (langdurige) dak- en thuisloze mensen met meervoudige problematiek (veelal verslaving en/of psychiatrische problematiek) op verschillende leefgebieden, die niet of onvoldoende zelfredzaam zijn en/of aansluiting vinden bij het reguliere (opvang) voorzieningen aanbod of dreigen uit te vallen door gedragsproblematiek.
InterWonen biedt intensieve begeleiding aan volwassenen cliënten, waarbij gekeken wordt naar de individuele wensen en behoeften van de cliënt. De begeleiding richt zich op versterking van de kracht van de cliënt en herstel van het gewone leven volgens de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) en het Strenght Model van Charles Rapp (2011).
In de woonbegeleiding is het centrale thema het zelfstandig kunnen voeren van een huishouden en het voorkomen van overlast. Een zo zelfstandigmogelijk bestaan opbouwen, waarbij problemen hanteerbaar zijn, zelf leren problemen te voorkomen of op te lossen en waarbij geen strafbare feiten (meer) worden gepleegd.
De duur van wonen binnen IW is afhankelijk van het traject en het individu, maar ligt tussen 1 á 2 jaar.

Voor inhoudelijke vragen over deze stageplaats kun je contact opnemen met:
Manon Meekhof, ambulant medewerker Interwonen Hoogeveen.
Zij is te bereiken via: 06-29788309.

Je kunt direct solliciteren via de button op onze site; werkenbijhetlegerdesheils.nl  waar je, je motivatie en CV kunt indienen.