HBO Stagiair Huis en Haard het Bijvank

Ben jij een enthousiaste, gedreven Social Work stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat?
Huis en Haard het Bijvank zoekt een stagiair die affiniteit heeft met onze doelgroep.


Uren:    minimaal 24  uur
Duur:    6-12 maanden
Adres:  Het Bijvank 260, 7544 DB Enschede

 

De persoonlijk begeleider voert zelfstandig taken uit op het gebied van het bevorderen van een goed klimaat binnen de afdeling en ziet erop toe dat de onderling gemaakte afspraken worden nageleefd. Je stimuleert de bewoners o.a. tot een zinvolle dag- en tijdsbesteding en het creëren van een prettige woonomgeving waarin de bewoners zich veilig en geborgen voelen, kortom een thuis. Naast het onderhouden van de direct uit de functie voortvloeiende contacten, neem je deel aan team overleggen.
 
Werkzaamheden:

 • Stimuleren en ondersteunen van de deelnemer 
 • Toezicht houden op de leefomgeving van de deelnemer
 • Het inventariseren van de hulpvraag van de deelnemer
 • Het opstellen en begeleiden van (werk)begeleidingsplannen
 • Uitdragen en bewaken van de identiteit en herkenbaarheid van het Leger des Heils

Stagevoorwaarden:

 • Positief christelijke levensovertuiging, waaraan je persoonlijk invulling weet te geven en het kunnen onderschrijven van de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
 • Studerend: HBO Social Work/MWD/SPH
 • Minimaal 18 jaar

 
Profielschets:

 • Vaardigheden in het accepteren van mensen zoals ze zijn en zich inleven in hun beleving en perceptie van de alledaagse werkelijkheid
 • Stimuleren en motiveren van cliënten en het creëren van een goede sfeer
 • Probleemoplossend vermogen
 • Doorzettingsvermogen en realiteitszin
 • Dienstverlenende houding, stressbestendig en flexibel
 • Goede communicatie- en samenwerkingsvaardigheden

Afhankelijk van opleiding, stage- en persoonlijke leerdoelen bespreken we waar de nadruk op komt te liggen gedurende de stage. Gaandeweg groei je in de taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Samen met de praktijkbegeleider bewaak je de voortgang en de opdrachten die je voor je stage in dit kader moet voltooien.

Je ontvangt een stagevergoeding van €200,- bruto per maand op basis van 32 uur stage per week.

In deze beschermde woonvorm krijgen de deelnemers een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Bij Huis en Haard wordt onderdak, rust, structuur en ondersteuning geboden aan mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen. De vaak langdurige opvang en ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van o.a. wonen, verzorging, dagbesteding en sociale relaties. De deelnemer wordt hierbij aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Zo wordt in eerste instantie getracht in ieder geval het verlies van vaardigheden te voorkomen, verder wordt de deelnemer gemotiveerd en gestimuleerd tot een gezondere levensstijl en (meer) deelname aan de maatschappij. Het streefdoel is dat de deelnemer zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm, inhoud en zin geeft.
Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. Vanuit een basishouding van hoop en optimisme willen we deelnemers ondersteunen in hun eigen herstel.

 

Ben je enthousiast geworden voor deze stage? Solliciteer dan via de website www.werkenbijhetlegerdesheils.nl of met brief en cv via het mailadres:  stage.overijssel@legerdesheils.nl. Graag vermelden bij de motivatie christelijke levensovertuiging wat dit voor jou persoonlijk betekent. We zien graag je reactie tegemoet!

Voor vragen over deze stageplaats kun je contact opnemen met Else Smallegoor (stagecoördinator). Dit kan via de mail  (stage.overijssel@legerdesheils.nl) of  telefonisch via 088 0652240