HBO Stage – Jeugdhuis Veendam

Wat ga je doen?
Je loopt mee in de dagelijkse begeleiding van de jeugdigen. Je kunt tijdens je stage aandacht besteden aan de volgende ontwikkelpunten:
- Methodisch hulpverlenen, werken met het sociaal competentie model;
- Versterken van de jeugdige;
- Hanteren van de verschillende relaties;
- Professioneel samenwerken;
- Organiseren en beheren;
- Kritisch reflecteren;
- Profileren en legitimeren.  

Wat verwachten wij van jou?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 3e jaars stagiaires. Je volgt de HBO opleiding Social Work (SPH/MWD) of Pedagogiek.
Je hebt affiniteit met de doelgroep, bent betrokken, staat stevig in je schoenen en houdt van een uitdaging.
Je vindt het geen bezwaar om onregelmatige diensten te werken, zowel in de avonden als in de weekenden. We verwachten dat je 32 uur per week beschikbaar bent.

Daarnaast vragen wij van al onze medewerkers en stagiairs een christelijke levensovertuiging.

 

Je ontvangt een stagevergoeding van bruto €100,-, deeltijders krijgen naar rato uitbetaald. Deze vergoeding is inclusief reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer.

De werkeenheid Leger des Heils Noord is er voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Wij bieden hulp aan kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, multi-probleemgezinnen, jongeren die bekend zijn bij de politie, dak- en thuisloze mensen, mannen en vrouwen met problemen op het gebied van zelfstandig wonen, thuiswonende ouderen in een sociaal isolement. In onze werkeenheid helpen ruim 400 medewerkers en 200 vrijwilligers bijna 3.000 cliënten per jaar.
 
In de provincie Groningen bieden we binnen het Cluster Jeugd op verschillende locaties begeleiding aan jeugdigen. Er wordt gewerkt met residentiële groepen waar de jeugdigen tijdelijk onderdak vinden omdat zij thuis niet kunnen wonen. Onze doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van circa 12 t/m 18 jaar. Wij bieden de jongeren een hulpverleningstraject aan dat gekoppeld is aan het sociaal competentiemodel.

Wij zijn binnen het Cluster Jeugd op de locatie Veendam op zoek naar HBO stagiairs Social Work (SPH/MWD) of Pedagogiek, met affiniteit met werken met jeugdigen.

 

Voor inhoudelijke vragen over  deze stageplaats kun je contact opnemen met:
- Sharon Haveman, pedagogisch medewerker locatie Veendam

Zij is te bereiken via ons algemene nummer: 050-3172670.

Je kunt direct solliciteren via de button waar je je motivatie en CV kunt indienen.