Groepsbegeleiders (m/v) 24-32 uur per week

Voor de afdeling Dag- en nachtopvang in Almere en Lelystad, zijn wij op zoek naar groepsbegeleiders.
Zoek jij een baan waarin je je enthousiasme voor de zorg aan de kwetsbare medemens kwijt kunt?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Groepsbegeleider bij de DNO heb je een belangrijke ondersteunende en activerende rol in het creëren van een gestructureerde, rustige en veilige woonomgeving. Je bent in staat consequent om te gaan met afspraken rond de cliënt en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de cliënt respecteert. Bij deze voorziening lever je een bijdrage aan de opbouw van samenwerkingsrelaties met externe partners, het mede ontwikkelen van je eigen team en het mede ontwikkelen van op de doelgroep toegesneden werkwijzen en het beschrijven daarvan.

- Een afgeronde MBO 4 opleiding of daarmee vergelijkbaar;
- Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
- Ervaring met of affiniteit met het werken vanuit herstelgerichte werkwijze;
- Ervaring met agressiebeheersing en de-escalerend werken;
- Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
- Goede relationele-, mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
- Ervaring met Word, Excel en cliëntregistratiesystemen;
- Bereidheid om volgens rooster onregelmatige diensten en weekenddiensten te draaien;
- Beheersing van de Franse en/of Arabische taal is een pre;
- Verder verwachten wij een Christelijke levensovertuiging. Tevens je bereidheid om de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg te onderschrijven.
Gezien onze doelgroepen, hebben wij voorkeur voor kandidaten met een ruime ervaring binnen het werken met de boven genoemde doelgroepen en/of werken binnen instellingen.

De CAO Sociaal Werk is van toepassing, salarisschaal 6, met een maximum van €3076,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
Deze functie heeft wisselende werktijden volgens rooster (ook in avond- en weekenduren).

Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Het Leger des Heils zet zich vanuit haar christelijke identiteit in voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Wij zijn er voor mensen zonder helper en hebben oog voor hen die maatschappelijk buiten de boot vallen.

De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Wij geloven in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet. Leger des Heils Flevoland heeft 400 medewerkers die zich hier dagelijks voor inzetten. Wij bieden maatschappelijke opvang, beschermd wonen, gezinsbegeleiding, dagbesteding, verpleging, verzorging, (OGGZ) wijkverpleging en arbeidsre-integratie. Leger des Heils Flevoland is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie op www.legerdesheils.nl/flevoland.

Dienstencentrum- & nachtopvang (DNO) biedt een veilig onderdak aan dak- en thuislozen. In deze regionale voorziening wordt de problematiek van cliënten in kaart gebracht, zodat het hulpaanbod daarop kan worden afgestemd. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners.
Iedere deelnemer heeft een integraal zorgplan gericht op herstel van het gewone leven.
Voor de Dienst Maatschappelijke dienstverlening, DNO, standplaats Almere & Lelystad, zoeken we enthousiaste:
Groepsbegeleiders (m/v) | 24 – 32 uur
 

Solliciteer dan op deze vacature en geef aan of je voorkeur uitgaat naar de functie in Lelystad of in Almere. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
- Je cv
- Je motivatie voor dit werk (geef hierin
ook een uitleg van je christelijke
levensovertuiging)
Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
Vragen over deze vacature?
Voor vragen kun je bellen met:
Gea Overweg, manager DNO Lelystad, 06-25761736
Femke Bakker, manager DNO Almere, 06-38242494