Groepsbegeleider Zij aan Zij Vrouwen

We zoeken voor deze afwisselende en uitdagende werkplek, midden in de Schilderswijk van Den Haag, een enthousiaste collega die ons in de begeleiding van de vrouwen en hun kinderen wil ondersteunen.

De werkzaamheden van de groepsbegeleider zien er als volgt uit:

 • Het scheppen van een veilige en huiselijke omgeving;
 • Zowel individueel als in een groep cliënten begeleiden;
 • Mentorschap vorm kunnen geven en daarin volgens een cyclus individuele begeleidingsgesprekken voeren;
 • Kunnen observeren, signaleren en daarop reageren;
 • Een bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van het persoonlijk plan van de cliënt;
 • Het evalueren van de hulpverlening samen met de cliënt;
 • Het rapporteren en registreren van de geleverde hulp.

Het werk wordt in wisselende diensten uitgevoerd, waaronder slaap- en weekenddiensten.

 • Een afgeronde mbo-4 zorgopleiding;
 • Ervaring in het begeleiden van groepen;
 • Je verdiepen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de Vrouwenopvang en dit met je collega’s kunnen delen;
 • In een divers team kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig beslissingen kunnen nemen;
 • Een proactieve en kordate werkhouding;
 • Bestaande werkvormen ter discussie durven te stellen;
 • Flexibiliteit;
 • Activerend en intercultureel kunnen werken;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;
 • Je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar;
 • Je bent in staat om bij een indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen;
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging, de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunnen onderschrijven.

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, schaal 6. Het bijbehorende salaris is minimaal € 2.219,- en maximaal € 3.176,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Opname pensioenfonds PFZW;
 • Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden;
 • 170 uur Verlofuren per jaar bij fulltime dienstverband;
 • Opbouw van een Individueel Keuze Budget, bestaande uit 8 % vakantietoeslag, eindejaarsuitkering van 8,3 % en € 10,- per maand tegemoetkoming in de zorgkosten.

Duur:
Aanstelling is voor de duur van 12 maanden. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden.
 

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie, die zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent aan medemensen die om uiteenlopende redenen een beroep doen op (werkeenheden van) de stichting. Het werk van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, waarin waarden als rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centraal staan. Ook streeft de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg ernaar deze waarden te realiseren binnen onze samenleving. De organisatie ontleent haar kracht zowel aan de medewerkers die zich gedreven, energiek en vasthoudend inzetten voor hun medemens als aan facilitaire middelen en samenwerkingsverbanden waarin zij participeert. Voor meer informatie over de organisatie, zie: www.legerdesheils.nl.

Werkeenheid informatie:
Het Leger des Heils Noordwest is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Met ruim 750 medewerkers zetten wij ons in voor de meest kwetsbare uit de samenleving. Dit zijn mensen die dak-of thuisloos zijn, kinderen die niet thuis kunnen wonen of ouderen die sterk geïsoleerd leven. Naast het aanbieden van zorg binnen verschillende woonvoorzieningen, worden volwassen en gezinnen ook ambulant begeleid. We richten ons vooral op mensen met gedragsproblemen, psychische problemen, verslavingsproblemen en justitiële problemen. Wij geloven in perspectief voor mensen, omdat iedereen ertoe doet.

Afdelingsinformatie:
Zij aan Zij Vrouwen, onderdeel van de regio Noordwest van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, biedt opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen.

Er wonen 12 vrouwen die dakloos zijn geraakt, om uiteenlopende redenen. Dit kan te maken hebben met huiselijk geweld, maar ook met steeds hogere schulden die problemen veroorzaken. De vrouwen hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden en hebben uiteenlopende etnische achtergronden. Samen met hun kind(eren) wonen zij tijdelijk bij ons en werken we samen toe naar (weer) zelfstandig wonen. We vinden het belangrijk om de cliënt vanuit eigen wensen en dromen verder op weg te helpen.

Naast deze vaste bewoners bieden wij zeven crisisplekken aan voor vrouwen die slachtoffer geworden zijn van huiselijk geweld en acuut een veilige plek geboden moet worden.

Solliciteer uiterlijk 6 april a.s. via de solliciteerbutton op onze website. Dit doe je door allereerst je C.V. te uploaden. Vul dan je persoonlijke gegevens en contactinformatie in. Voeg vervolgens je motivatiebrief toe, waarin je uiteenzet waarom jij dé ideale kandidaat bent voor deze functie.  Ga als laatste in op de vraag hoe jij jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft. 

De sollicitatiegesprekken voor deze functie vinden plaats na 6 april 2020.

Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Heb je nog vragen over deze vacature? Voel je vrij om contact met ons op te nemen:
Functie-inhoud: Martijn de Graaf (afdelingsmanager) – 06 10194785
Algemeen: Afdeling HR – 070 3115540

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.