Groepsbegeleider voor locatie de Lichtboei

Voor de afdeling Lichtboei zijn wij op zoek naar een groepsbegeleider. Zoek jij een uitdagende baan waarin je je enthousiasme voor de zorg aan een kwetsbare doelgroep kwijt kunt? Dan ben jij de professional die wij graag willen leren kennen!

Als groepsbegeleider biedt je ondersteuning aan deelnemers van 23 jaar en ouder die onvoldoende gebruik maken van gangbare mogelijkheden en/ of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is om de deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.
De hulpverlening is kracht en systeemgericht en richt zich op alle leefgebieden en wordt zowel programmatisch als individueel aangeboden.
Als groepsbegeleider werk je onregelmatige diensten volgens rooster en biedt je individuele begeleiding op afspraak, conform het zorgplan. Tevens kun je ondersteunend of leidend ingezet worden bij groepsgerichte activiteiten zoals koken, sporten, sociale dagbesteding, e.d.
In de praktijk ben je hiërarchisch ondersteunend aan een Woonbegeleider (hbo) en draag je samen met betreffende Woonbegeleider en 2 a 3 collega groepsbegeleiders, verantwoording voor een caseload.
Deelnemers worden actief uitgedaagd mee te denken in de begeleiding en het afdelingsbeleid. Zij zijn vertegenwoordigd in een bewonerscommissie.

 

  • Zelfsturing
  • Resultaatgerichtheid binnen herstelgericht werkklimaat;
  • Goede (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheden;
  • Communicatief vaardig;
  • Zelf reflecterend vermogen;
  • Bekend met krachtgerichte hulpverlening;
  • Goed samen kunnen werken met collega’s, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en stagiaires.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed. Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.
Het salaris wordt ontleend aan de CAO Sociaal Werk, schaal 6 (tussen de €2.219,- en de €3.176,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid.

 

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.
Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewoners-organisaties en overige belangrijke partijen.

Ons team
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.
 

Locatie informatie
Beschermd wonen De Lichtboei is een woonvorm voor 52 mensen van 23 jaar en ouder met een dubbel diagnose: psychiatrische- en verslavingsproblematiek. De afdeling is verspreid over twee locaties die tegenover elkaar liggen. Deelnemers beschikken over een eigen kamer.
 

Solliciteer uiterlijk 29 november a.s. online via de solliciteerbutton en upload je cv, brief en geef duidelijk aan hoe je jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft. 

Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.