Groepsbegeleider/Verzorgende IG/Verpleegkundige Flexpool

Als medewerker van de Flexpool word je ingezet op verschillende afdelingen binnen de werkeenheid Gelderland als Groepsbegeleider.

Als Groepsbegeleider bevorder je een goed klimaat binnen de afdeling. Je ziet erop toe dat onderling gemaakte afspraken worden nageleefd en stimuleert de deelnemers tot een zinvolle dagbesteding.  Je creëert een thuis, een prettige omgeving waar onze deelnemers zich veilig en geborgen voelen.

Als Ambulant begeleider begeleid je deelnemers in de thuissituatie. Zij hebben een stapeling van problemen op verschillende gebieden van het leven en kunnen hier op eigen kracht niet meer uit komen. Jij helpt ze op weg naar herstel van het gewone leven.

Als Verzorgende IG  en Verpleegkundige verzorg en begeleid je deelnemers die intensieve zorg nodig hebben en coördineer je de noodzakelijke zorg en begeleiding. Je hebt veel affiniteit met de doelgroep, stelt samen met de deelnemer het zorgplan op en werkt aan de doelen die de deelnemer heeft gesteld. Je werkt methodisch en zelfstandig maar wel in nauwe samenwerking met je collega’s. Je hebt oog voor het groepsproces en de psychische en verslavingsproblematiek. Bij de begeleiding ga je uit van de eigen kracht van de deelnemer. Je rapporteert in het systeem dat daarvoor gebruikt wordt en weet wanneer je hulp in moet schakelen van andere disciplines of behandelaars.

Door flexibel te worden ingezet doe je ervaring op met al onze doelgroepen. We houden daarbij uiteraard rekening met jouw wensen ten aanzien van je werkgebied, het aantal te werken uren en ons werkaanbod. Werken vanuit de Flexpool biedt je de kans om door te groeien binnen het Leger des Heils Gelderland.

  • Je bent een toegankelijke persoonlijkheid, weet het vertrouwen van mensen te winnen en bent in staat hen te inspireren en te motiveren.
  • Je hebt een afgeronde relevante opleiding op minimaal mbo-3 niveau of hbo-niveau.
  • Je hebt affiniteit met een van onze doelgroepen.  
  • Je bent bereid op onregelmatige tijden te werken, waaronder in het weekend en ’s nachts.
  • Je hebt een positief christelijke levensovertuiging en onderschrijft de doelstellingen van het Leger des Heils.

 
 

De functie valt onder de cao Sociaal Werk. Je krijgt daarnaast een individueel keuzebudget, dat o.a. bestaat uit 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. Dit budget  kun je inzetten in tijd of geld. Met het loopbaanbudget kun je investeren in opleidingen. Er is een passende reis- en onkostenvergoeding van toepassing en – indien van toepassing - een onregelmatigheidstoeslag. Je wordt opgenomen in het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

In de werkeenheid Gelderland werken ruim 450 medewerkers en 215 vrijwilligers.
Ons kantoor is gevestigd in Apeldoorn. De hulpverlening is breed: jeugdhulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding voor volwassenen en gezinnen, kindercoaching, begeleiding van zwerfjongeren, woonbegeleiding, beschermd wonen, verpleging en verzorging, palliatieve zorg en verslavingszorg. Via 50|50 workcenter kunnen mensen bij ons bovendien gebruikmaken van dagbesteding, arbeidsre-integratie en jobcoaching. Kijk ook op www.legerdesheilsgelderland.nl.
 

Wij ontvangen graag je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de functie-eisen en jouw christelijke identiteit.

Je kunt je brief richten aan Frank Schoenmakers. .
Voor informatie over de functie is Frank Schoenmakers te bereiken via: frank.schoenmakers@legerdesheils.nl