Groepsbegeleider Middelenbewust

Groepsbegeleider Middelenbewust  
28/32 uur per week, Amsterdam Centrum
 
Wij zijn op zoek naar een professional die met enthousiasme wil bijdragen aan ons werk op de Middelenbewuste afdeling van het leger des heils.
 

De primaire taak van een groepsbegeleider is  het bieden van een stabiele woonomgeving voor de deelnemers die verblijven op de middelenbewuste afdeling.  Hier  zoeken we een gedreven en gemotiveerde collega met een afgeronde MBO-4 opleiding (SPW /Social Work) die het leuk vindt om met  mensen  te werken die niet gemakkelijk in een hokje te plaatsten zijn. Je werkt in het belang van het herstel van onze deelnemers. Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken en je hebt een houding waarbij de deelnemer centraal staat. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de deelnemer en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je neemt deel aan teamvergaderingen en je voert de benodigde rapportages, verslagleggingen en overige administratieve werkzaamheden uit.
 

  • Minimaal afgeronde Minimaal afgeronde MBO SPW 3-4 opleiding;
  • Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
  • Kennis van en/of ervaring met psychiatrische- en verslavingsproblematiek en de sociale kaart;
  • Zelfstandig, flexibel, uitdagingen aangaan, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
  • Bereidheid tot werken in onregelmatige/flexibele uren;
  • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 6. Deze loopt van minimaal € 2.193,-- tot maximaal € 3.076,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget). 
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.
 
Duur
Aanstelling is in eerste instantie  voor bepaalde tijd. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden.
 
Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.
 

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinfo
Op de afdeling Middelenbewust verblijven 45 deelnemers (M/V) variërend in de leeftijd van 21 t/m 80 jaar. Er is sprake van problematiek op diversie leefgebieden waaronder wonen, werk, financiën, geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het programma aanbod op de Plantage Doklaan  is te verdelen in twee fases. De eerste fase staat in het teken van het in kaart brengen van de problematiek van de deelnemer, waarbij de hulp van diverse hulpverleners aanwezig is. Het aanbieden van een (woon) omgeving die zorg  uitstraalt is een belangrijk onderdeel van het aanbod op de afdeling. Een ander onderdeel van dit programma aanbod is een aantal trainingen die ondersteunend zijn bij het oplossen van problemen, aanleren van nieuwe vaardigheden en inzicht geven in eigen (on) mogelijkheden. De tweede fase  van het verblijf kenmerkt zich door het steeds meer zelfstandig gaan functioneren, gericht op uitstroom naar een andere woonsituatie, waarbij het  contact met  de hulpverlener een minder intensief karakter heeft . Het team is opgebouwd uit een teamleider, een zorgcoördinator, groepsleiders, trajecthouders en een praktijkverpleegkundige. Er wordt gewerkt vanuit de Herstelgerichte aanpak.

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging, vergezeld van jouw  curriculum vitae graag voor  1 mei tegemoet via onze site  http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ . Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.
 
Contactpersoon en informatie
Pijke Schipper, Teamleider  
06-29414192
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!     
 
Voor meer informatie zie onze website: http://goodwillcentra.legerdesheils.nl