Groepsbegeleider (MBO) voor locatie De Meerpaal

Als groepsbegeleider biedt je groepsbegeleiding aan de groep mensen die in de nachtopvang verblijven. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep. Jou observaties en rapportages zijn van belang voor het hulpverleningsproces en hierin ondersteun je de woonbegeleiders. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en begeleidt deelnemers in hun omgeving naar herstel van het gewone leven.
 
Je werkt nauw samen met je collega’s. Samen ben je verantwoordelijk voor de optimalisatie van de leefomstandigheden van onze deelnemers.
 
De werktijden zijn onregelmatig en zullen voornamelijk uit avonddiensten en mogelijk nachtdiensten bestaan.
 

  • Je beschikt over een relevant MBO niv. 4 diploma of je zit in het laatste jaar van een BBL-opleiding;
  • Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep;
  • Je hebt goede sociale vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je kunt goed observeren en rapporteren;
  • Je kunt omgaan met onaangepast en/of agressief gedrag wat kan voortvloeien uit de beperking van de deelnemer of het gebruik van verslavende middelen;
  • Je bent in staat om goed samen te werken, maar je kunt ook zelfstandig taken uitvoeren;
  • Je bent in staat om cliënten te motiveren en te stimuleren in hun ontwikkeling;
  • Je hebt een positieve werkinstelling en een probleemoplossend vermogen;
  • Je kunt feedback geven en ontvangen.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.

Het salaris wordt ontleend aan de CAO Sociaal Werk, schaal 6 (tussen de €2.149 en de €3.076,- bruto per maand). Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Het MCR
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.

Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewoners-organisaties en overige belangrijke partijen.

De Meerpaal
De Meerpaal is een nachtopvang locatie in Rotterdam Zuid. We vangen hier mensen op die acuut dakloos zijn geworden. We bieden hen middels de opvang onderdak, voeding en sanitaire voorzieningen. Daarnaast geven we iedere deelnemer individuele begeleiding om hen te ondersteunen in hun herstel van het gewone leven. De Meerpaal is een afdeling die onderdeel uitmaakt van de laagdrempelige opvang in Rotterdam. Naast deze afdeling zijn er nog 3 soortgelijke nachtopvang locaties van het Leger des Heils in Rotterdam.
 
We staan als afdeling voor opvang en begeleiding voor iedereen die hulp nodig heeft en dit wil accepteren. Menselijkheid en maatwerk zijn hierin belangrijke steekwoorden. 
 

Solliciteer dan voor 25 januari a.s. op deze vacature. 
 
Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

De gesprekken zullen plaats vinden op donderdag 31 januari a.s.
 
Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Eva Jansen (teammanager), 06 10 18 91 83