Groepsbegeleider (MBO niveau 4) Kompas

Voor onze locatie Het Kompas zijn wij op zoek naar een groepsbegeleider! Zoek jij een uitdagende job waarin je je enthousiasme voor de zorg aan een kwetsbare doelgroep kwijt kunt? Dan ben jij de professional die wij graag willen leren kennen!

Wat je doet
Als Sociaal Pedagogisch Werker biedt je groepsbegeleiding aan de groep mensen die in de nachtopvang verblijven en eventueel aan personen die in een Herstarttraject zitten (individueel en gezinnen). Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep. Jouw observaties en rapportages zijn van belang voor het hulpverleningsproces en hierin ondersteun je de woonbegeleiders. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en je begeleidt deelnemers in hun omgeving naar herstel van het gewone leven. Je werkt nauw samen met je collega’s. Samen ben je verantwoordelijk voor de optimalisatie van de leefomstandigheden van onze deelnemers. De werktijden zijn onregelmatig.

Het aantal werkuren per week zijn nader overeen te komen.

Wij vragen
•           Je beschikt minimaal over een relevant MBO niveau 4 diploma in de richting van Sociaal Werk;
•           Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep;
•           Je hebt goede sociale vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
•           Je kunt goed observeren en rapporteren, en je kunt buiten de kaders denken;
•           Je kunt omgaan met onaangepast en/of agressief gedrag wat kan voortvloeien uit de beperking van de deelnemer of het gebruik van verslavende middelen;
•           Je bent in staat om goed samen te werken, maar je kunt ook zelfstandig taken uitvoeren;
•           Je bent in staat om cliënten te motiveren en te stimuleren in hun ontwikkeling;
•           Je hebt een positieve werkinstelling en een probleemoplossend vermogen;
•           Je kunt feedback geven en ontvangen.
 
We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.

Wij bieden
Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.

Het salaris wordt ontleend aan de CAO Sociaal Werk, schaal 6 (tussen de €2.219,- en de €3.176,- bruto per maand). Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid.
 

Ons team
De mooie locatie Het Kompas in Gouda biedt nachtopvang en trajecten voor individuen en gezinnen. Ook huisvest Het Kompas de Goudse Jongerenopvang. Het Kompas is gelegen in een woonwijk nabij het centrum van Gouda. Er is parkeergelegenheid op het terrein.

Het MCR
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Het Kompas valt onder het MCR. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele deelnemer.

Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewoners-organisaties en overige belangrijke partijen.

Lijkt dit je wat?
Solliciteer dan voor 22 november a.s. op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
- Je cv
- Je motivatie voor dit werk
 
Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
 
Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met: 
HR Administratie MCR
010-2229888 of 06-25320378
mcr-hrm@legerdesheils.nl