Groepsbegeleider (m/v) | 24-32 uur per week

Voor de afdeling Domus zijn wij op zoek naar een groepsbegeleider. Zoek jij een baan waarin je je enthousiasme voor de zorg aan de kwetsbare medemens kwijt kunt?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Domus Flevoland is een voorziening die in 2009 is gestart, dat in Almere plaats biedt aan 26 cliënten. De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen, sociaal uitgesloten, met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. In nauwe samenwerking met de reclassering en andere externe partners ligt binnen Domus de nadruk op het bieden van structuur en veiligheid. Op diverse leefgebieden wordt de individuele cliënt aan de hand van een begeleidingsplan intensief begeleid. Waarin het herstel van het gewone leven centraal staat. Samenwerking tussen het team van Domus en de externe partners is van groot belang. Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek, groei en ontwikkeling van de cliënt. Vanuit de Gedrags Therapeutische Werkwijze (GT) wordt met cliënten gecommuniceerd.
Voor de afdeling Domus, standplaats Almere zoeken wij een enthousiaste:
Groepsbegeleider (m/v) | 24-32 uur

Als Groepsbegeleider binnen een beschermd wonenvoorziening heb je een belangrijke ondersteunende en activerende rol in het creëren van een gestructureerde, rustige en veilige woonomgeving.
Je bent in staat consequent om te gaan met afspraken rond de cliënt en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de cliënt respecteert.  Doel is om de cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Je draagt bij aan de uitvoering van hulpverleningsplannen. Je werkt nauw samen met medehulpverleners en externe instanties.

 

- Een afgeronde MBO 4 opleiding in de maatschappelijke dienstverlening of daarmee vergelijkbaar;
- Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
- Ervaring met of affiniteit met het werken vanuit de Gedragstherapeutische werkwijze (GT);
- Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen gewenst;
-  Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van de cliënten;
- Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder met betrekking tot licht verstandelijk beperkte jongeren;
- Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met onverwachte situaties, fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
- Motiveren en stimuleren van cliënten;
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het verzorgen van rapportages;
Probleemoplossend vermogen;
- Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten;
- ervaring met Word, Excel en cliëntregistratiesystemen;
- bereidheid om onregelmatige diensten te draaien;
- een positief Christelijke geloofsovertuiging en het kunnen onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

De CAO Sociaal Werk is van toepassing, salarisschaal 6, met een maximum van € 3176.- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
Deze functie heeft wisselende werktijden volgens rooster (ook in avond- en weekenduren).

Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Het Leger des Heils zet zich vanuit haar christelijke identiteit in voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Wij zijn er voor mensen zonder helper en hebben oog voor hen die maatschappelijk buiten de boot vallen.

Leger des Heils Flevoland
De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Wij geloven in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet. Leger des Heils Flevoland heeft 400 medewerkers die zich hier dagelijks voor inzetten. Wij bieden maatschappelijke opvang, beschermd wonen, gezinsbegeleiding, dagbesteding, verpleging, verzorging, (OGGZ) wijkverpleging en arbeidsre-integratie. Leger des Heils Flevoland is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie op www.legerdesheils.nl/flevoland.
 

Solliciteer dan op deze vacature. Graag ontvangen we graag van jou de volgende documenten:
- Je cv
- Je motivatie voor dit werk (geef hierin
ook een uitleg van je christelijke
levensovertuiging)
Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Petra van Weissenbruch, 06-23019147