Groepsbegeleider locatie Huis en Haard Wenckebach 1

Heb jij ervaring met bewoners met een achtergrond van dakloosheid, verslaving en psychiatrische problematiek? Kom ons team versterken en help mee om onze bewoners een prettig thuis te bieden en hen te begeleiden en ondersteunen in hun dagelijks leven.

 

Als groepsbegeleider (functienaam: Sociaal Pedagogisch Werker 2) ben je belangrijk voor onze bewoners. Ze maken graag een praatje en vinden het prettig dezelfde gezichten te zien. Je biedt hen structuur en je begeleidt hen in het zo zelfstandig mogelijk te leven. Hier is creativiteit en lef voor nodig om bewoners te stimuleren, maar ook een lange adem waarbij je ruimte geeft aan de eigenheid van de bewoners.  Onze groep bewoners is erg divers en de begeleiding is daarom afgestemd op ieders wensen en behoeften. Ook het netjes en gezellig houden van de afdeling valt onder je werkzaamheden.
 
Je werkt als groepsbegeleider nauw samen met de persoonlijk begeleiders, de gedragswetenschapper en de betrokken ggz instelling. Door jouw dagelijkse rapportages krijgen andere betrokken collega’s een volledig beeld van hoe het met de bewoners gaat.

 • Een MBO-diploma niveau 4 in de richting van Sociaal Werk;
 • Kennis van en affiniteit met de doelgroep;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Flexibiliteit;
 • Stressbestendigheid;
 • Denken in oplossingen, niet in problemen;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Beschikbaar voor minimaal 20 uur en maximaal 30 uur per week;
 • Je bent in staat om bij een indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen;
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging, de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunnen onderschrijven.

Primaire arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, schaal 6, Het bijbehorende salaris is minimaal  € 2.219,- en maximaal € 3.176,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Opname pensioenfonds PFZW;
 • Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden;
 • 170 uur Verlofuren per jaar bij fulltime dienstverband;
 • Opbouw van een Individueel Keuze Budget, bestaande uit 8 % vakantietoeslag, eindejaarsuitkering van 8,3 % en € 10,- per maand tegemoetkoming in de zorgkosten.

Duur:
Aanstelling is voor de duur van 12 maanden. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden.

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie, die zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent aan medemensen die om uiteenlopende redenen een beroep doen op (werkeenheden van) de stichting. Het werk van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, waarin waarden als rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centraal staan. Ook streeft de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg ernaar deze waarden te realiseren binnen onze samenleving. De organisatie ontleent haar kracht zowel aan de medewerkers die zich gedreven, energiek en vasthoudend inzetten voor hun medemens als aan facilitaire middelen en samenwerkingsverbanden waarin zij participeert. Voor meer informatie over de organisatie, zie: www.legerdesheils.nl.
 
Werkeenheid informatie
Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen; Jeugdhuis Vliet & Burgh, maatschappelijk centrum, sociaal pension, vrouwenopvang, jongerenopvang, arbeidstoeleiding, begeleid wonen, dienstencentra, nachtopvang en een aantal projecten op het gebied van gezinsbegeleiding en wijkgericht werk.

Afdelingsinformatie
Huis en Haard Wenckebach 1 biedt onderdak en begeleiding aan 26 bewoners. De bewoners hebben veelal een achtergrond van dakloosheid, verslaving en er is sprake van psychiatrische problematiek. Bij Huis en Haard Wenckebach 1 kunnen bewoners permanent wonen maar er is ook de mogelijkheid om uit of door te stromen. De locatie bevindt zich op de Noordpolderkade in Den Haag en is gevestigd in een oud verzorgingstehuis. Naast Huis en Haard Wenckebach zijn er in dit pand meerdere afdelingen van het Leger des Heils aanwezig. Het is hierdoor een levendige locatie met een mix van doelgroepen.
 
Team 1 van Huis en Haard Wenckebach is op zoek naar een  positieve en enthousiaste collega die van aanpakken weet.
 

Solliciteer zo snel mogelijk via de solliciteerbutton op onze website. Zodra de vacature is vervuld wordt deze vacature offline gehaald. Solliciteren doe je door allereerst je C.V. te uploaden. Vul dan je persoonlijke gegevens en contactinformatie in. Voeg vervolgens je motivatiebrief toe, waarin je uiteenzet waarom jij dé ideale kandidaat bent voor deze functie.  Ga als laatste in op de vraag hoe jij jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft. 

Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.

Contactpersoon en informatie
Heb je nog vragen over deze vacature? Voel je vrij om contact met ons op te nemen:
Functie-inhoud: Martine Bruggeman  - 06-12625429
Algemeen: Afdeling HR - 070-3115540

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.