Gezocht: Muzikaal talent

Wij vragen:

  • je hebt affiniteit met de doelgroep van het Leger des Heils;
  • je hebt respect voor andere normen en waarden;
  • je bespeelt een instrument, bij voorkeur zang en/of gitaar;
  • je bent donderdagavonden (meestal) beschikbaar.

Wij bieden

  • waardering, gezelligheid en begeleiding;
  • een passende vrijwilligersvergoeding;
  • WA verzekering voor de uren van vrijwillige inzet;
  • een zorgvuldig afgebakende activiteit;
  • ontspannen oefenavonden met koffie en wat lekkers.

Bedrijfsinformatie:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.
Oefenlocatie:
Huiskamer op de 2de verdieping aan de Hoenderloseweg 108, 7339GK te Ugchelen. Het doel van dit Huis en Haard is dat cliënten zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding en werk. Zo dragen we bij aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen Beschermd wonen de Wending in Ugchelen wonen mensen met psychische en verslavingsproblemen. Zij vinden hier hun thuis.  Het is een middelenvrije woonvorm waar 24 uur begeleiding wordt geboden. De bewoners proberen abstinent te zijn en te blijven van hun verslaving.
 

Reageren:
Heb jij ruimte om je in te zetten voor je kwetsbare naaste en wil je vrijwilliger worden? Stuur je CV en motivatie naar Henri de Bruin H.debruin@legerdesheils.nl  of naar wilma.van.de.kamp@legerdesheils.nl of bel voor meer informatie 055 538 03 33 of 06-23780908