Gezinshuis ouders Amersfoort / Driebergen / IJsselstein

Het gewone leven en toch bijzonder
 

Als gezinsouders zijn jullie 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van de bij jullie opgenomen jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Jullie wonen in een dienstwoning van het Leger des Heils of in de eigen woning. Gedurende de plaatsing van de jeugdige wordt er een nieuw perspectief gezocht of wordt er een plek voor langere tijd geboden in het gezinshuis, al naar gelang de ontwikkelingen van het kind maar ook van de eigen ouder(s) of netwerk. De kinderen vertonen vaak gedragsproblemen en er is sprake van sociaal-emotionele problematiek. Binnen jullie gezin helpen jullie de kinderen opnieuw vertrouwen in anderen en zichzelf te ontwikkelen. Door het aanbrengen van structuur, continuïteit en voorspelbaarheid van de leefomgeving creëren jullie de nodige veiligheid. Er wordt doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen en (zeker wanneer terugplaatsing in het gezin van herkomst wordt beoogd). Er wordt nauw samengewerkt met de ouders.
De gezinsouders worden intensief begeleid en gecoached door een multidisciplinair team, bestaande uit traject coördinatoren en gedragswetenschappers.
 

Kinderen ontwikkelen zich het best in een (gezins)situatie waar rust en geborgenheid te vinden is. Dit is wat een gezinshuis ook in de basis te bieden heeft. Een gewoon huis in een gewone wijk, waar twee ouders de zorg voor vier jeugdigen op zich nemen. De dagelijkse gang van zaken is er overzichtelijk en stimuleert de jeugdigen om ‘mee te doen’.
Het is van belang dat de jeugdigen in al hun eigenheid tot hun recht komen. We betrekken zo veel mogelijk  de eigen ouders, familie en het netwerk van de jeugdige bij de dagelijkse zorg en hulpverlening die we geven. Het kind mag in het gezinshuis blijven wonen, totdat het weer terug kan naar het eigen gezin, (indien nodig met ambulante ondersteuning) of naar een andere (liefst zo licht mogelijk) beter passende vorm van hulpverlening.
Taken en verantwoordelijkheden

  • Met het eigen gezin (systeem)opvoeding, structuur en geborgenheid bieden aan jeugdigen en methodisch en doelgericht kunnen werken a.d.h.v. hulpverleningsplannen;
  • een professionele werkhouding binnen de eigen privé-woonsfeer;
  • in staat zijn tot zelfreflectie;
  • goede communicatieve en samenwerkingsvaardigheden;
  • gericht zijn op eigen ontwikkeling en zelfreflectie, bijv. als het gaat om deskundigheidsbevordering en de samenwerking met het multidisciplinair team, alsmede
  • open houding ten opzichte van de begeleiding van het multidisciplinaire team;
  • denken en werken op mbo-niveau waarbij een opleiding in (sociaal) pedagogische richting voor een van beide gezinshuisouders een voorwaarde is;
  • in het bezit zijn van rijbewijs B;
  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk voor de indiensttreding;

Je voelt je daarnaast vanuit je persoonlijke overtuiging aangesproken om te werken voor een christelijke organisatie en kan daarom instemmen met de doelstelling van onze stichting.
 

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je (ook) veel kunt leren.

Jullie worden afhankelijk van de werkervaring ingeschaald in functiegroep 8, Minimaal € 2.454,- en maximaal € 3.495,- van de CAO Jeugdzorg bij een fulltime dienstverband (36 uur). Er is tevens de mogelijkheid om via een franchise constructie of projectaanstelling te werken. De verschillen en mogelijkheden van deze constructies bespreken we graag persoonlijk met u.

Bij deze CAO hoort ook een eindejaaruitkering van 8,3%. Daarnaast worden jullie opgenomen in pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en bieden we jullie een pakket aan aanvullende arbeidsvoorwaarden, waarin je zelf keuzes mag maken. Bij een wederzijds positieve klik, bieden wij jullie eerst een bepaalde tijd contract van twee jaar met de mogelijkheid om deze later om te zetten in onbepaalde tijd.

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen tussen de 6 en 18 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Jeugdigen die niet thuis kunnen wonen, worden voor korte of langere tijd opgenomen. Op professionele wijze bieden de gezinshuisouders 24/7 verzorging, opvoeding en hulpverlening aan jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek. Daarnaast helpen een veilige omgeving en positieve ervaringen met het leven de jeugdigen ook om sociaal-emotionele problemen te verwerken en ontwikkelingsachterstanden in te halen.
Voor jeugdigen die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen, is een vervangende gezinssituatie de beste optie. Soms is de problematiek van de jeugdige en/of het systeem echter zo complex en meervoudig dat plaatsing in een pleeggezin (nog) niet mogelijk is. In dat geval kunnen onze gezinshuisouders met hun eigen kerngezin toch een gezinssituatie bieden voor deze jeugdigen.
 

Hebben jullie interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag jullie motivatie met CV’s via de online sollicitatiebutton. Voor vragen en meer informatie over het werk als gezinshuisouders neem je contact op met Theo Hettema (regio Amersfoort) op nummer 06-23938244 of per mail theo.hettema@legerdesheils.nl of Ariene Mol (regio Utrecht) op nummer 06-21152542 of per mail a.mol@legerdesheils.nl.