Gedragswetenschapper Volwassenen

Binnen het Leger des Heils regio Den Haag zijn we op zoek naar een enthousiaste en gedreven (basis)psycholoog ofwel (ortho)pedagoog voor de afdelingen Domus (Volwassenenopvang) en Housing First.

Als gedragswetenschapper neem je, in samenwerking met andere collega's, inhoudelijke kernbeslissingen. Je geeft adviezen bij complexe casuïstiek, mogelijke crisissituaties en op de inhoud van herstelplannen van onze cliënten. Je beoordeelt diverse rapportages als onderzoeksverslagen en veiligheidsplannen en maakt veiligheidsinschattingen. Je coacht en bevordert de deskundigheid van onze medewerkers door middel van trainingen, casusbesprekingen en teamoverleggen. Waar nodig werk je ook direct, outreachend bij cliënten op locatie. Daarnaast geef je vakinhoudelijke ondersteuning en training en lever je een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.
Verder:

 • Ben je betrokken bij de periodieke casuïstiek bespreking (MDO);
 • Adviseer je de persoonlijk begeleider over het methodische deel van het persoonlijk plan, risico-inventarisatie en signaleringsplannen van de cliënten
 • Ben je flexibel in beschikbaarheid bij crisissituaties (ook buiten kantoortijden);
 • Doe je afhankelijk van de afdeling screening en handelingsgerichte diagnostiek;
 • Ben je voor jouw afdelingen aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld en mensenhandel;
 • Werk je zowel in intramurale als extramurale setting.

Wil je het werk in beeld zien, bekijk dan ons filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=83ubUsc1sck

 • Enkele jaren werkervaring als Psycholoog/Orthopedagoog/Gedragswetenschapper is een pré;
 • Je hebt een voltooide masteropleiding Psychologie, Orthopedagogiek;
 • Je bent beschikbaar voor 28 tot 32 uur;
 • Je kunt werken in teamverband, maar ook zelfstandig;
 • Je kunt je strategisch positioneren en adviseren naast de leidinggevende van de afdeling in de samenwerking met het team;
 • Je hebt ervaring en kennis over herstelgericht werken en over het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Je bent makkelijk benaderbaar, secuur, flexibel, stressbestendig en hebt doorzettingsvermogen;
 • Je bent bereid om te werken volgens de voor ons belangrijke waarden: herstelgericht, persoonlijk, initiatief nemend in samenwerken, hands-on mentaliteit om passende zorg te bereiken;
 • Je beschikt over coachende capaciteiten die je in staat stellen om  kennis om te zetten in praktische handvatten voor begeleiders;
 • Je werkt vanuit een positief Christelijke geloofsovertuiging en onderschrijft de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Wat hebben we je te bieden?

 • Enthousiaste en hulpvaardige collega’s om mee samen te werken;
 • Mooie doelgroepen binnen de jeugdzorg of volwassenenzorg;
 • Een werkeenheid met een warm hart en harde werkers voor 'hun' deelnemers.

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk , schaal 10. Het bijbehorende salaris is minimaal  €3.043,- en maximaal € 4.564,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Opname pensioenfonds PFZW;
 • Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden;
 • 170 uur Verlofuren per jaar bij fulltime dienstverband;
 • Opbouw van een Individueel Keuze Budget, bestaande uit 8 % vakantietoeslag, eindejaarsuitkering van 8,3 % en € 10,- per maand tegemoetkoming in de zorgkosten.

Duur:
Bij Domus is de aanstelling voor de duur van 6 maanden. Het betreft een tijdelijke vervanging voor zwangerschap.
Bij Housing First is de aanstelling is voor de duur van 12 maanden. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden.

Het Leger des Heils biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen; Jeugdhuis Per Direct, Herstart, Hier & Nu, Huis en Haarden, Vrouwenopvang, Vast & Verder, arbeidstoeleiding (50|50), begeleid wonen, Domus, Nachtopvang, Noodopvang, Kompas en inzet van personeel in de sociale wijkteams en Jeugdteams. Het Leger des Heils is een dynamische organisatie. We richten ons op de ontwikkeling van alle medewerkers. Iedere afdeling heeft een opleidingsbudget waarvoor per jaar door de Afdelingsmanager een opleidingsplan wordt ontwikkeld. (www.legerdesheils.nl)

Werkeenheid informatie:
Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen: crisisopvang, Herstart, Huis en Haard, Vrouwenopvang, Vast & Verder, arbeidstoeleiding, begeleid wonen, Domus, nachtopvang en een aantal projecten op het gebied van gezinsbegeleiding en wijkgericht werk. (www.legerdesheilsdenhaag.nl)
 
Team Gedragswetenschappers
Zowel bij de volwassen- als jeugdafdelingen zijn gedragswetenschappers werkzaam binnen het GLD. Zij vormen met elkaar een team maar werken binnen hun eigen afdelingen (intramuraal en extramuraal). Vergaderingen, intervisie en casuïstiek worden met elkaar georganiseerd. Voor dit team zijn we op zoek naar een gedragswetenschappers voor onze volwassenenafdeling Domus en ambulante afdeling Housing First.

Solliciteer uiterlijk 20 november a.s. via de solliciteerbutton op onze website. Dit doe je door allereerst je C.V. te uploaden. Vul dan je persoonlijke gegevens en contactinformatie in. Voeg vervolgens je motivatiebrief toe, waarin je uiteenzet waarom jij dé ideale kandidaat bent voor deze functie.  Ga als laatste in op de vraag hoe jij jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft. 

Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.
 
Contactpersoon en informatie:
Algemeen: Afdeling HR - 070 311 55 40
Functie-inhoud: Miranda Weerelts (Afdelingsmanager) - 06–23060029
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.