Gedragswetenschapper/(basis)psycholoog

Binnen het Leger des Heils regio Zuid - Limburg zijn we op zoek naar een enthousiaste en gedreven (basis)psycholoog ofwel gedragswetenschapper voor de beschermde woonvormen Domus voor dak – en thuisloze mensen en de specialistische woonvorm Domus+.
 
Wil je samen met een gemotiveerd team vorm gaan geven aan een veilig thuis voor onze LVB-doelgroep waarvan de meesten een verslaving hebben en/of psychiatrische problematiek? De leeftijd is vanaf 18 jaar tot gemiddeld 65 jaar. Jij bent thuis in de WLZ-wet- en regelgeving. Je weet samen met het team te bouwen aan een veilig orthopedagogisch woon- en leefklimaat. Je denkt binnen kaders maar ook “out of the box” en coacht het team bij knelpunten. Je bent gewend zelfstandig te werken en hebt visie op de WLZ- zorg.  Je werkt nauw samen met het afdelingshoofd. Is dit op je lijf geschreven? Dan zijn we op zoek naar jou!

De gedragswetenschapper/(basis)psycholoog draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van de organisatie door het inhoudelijk aansturen van de behandeling en begeleiding van cliënten en het ondersteunen van de uitvoerende hulpverleners. Je draagt zorg voor kwalitatief goede zorg-/behandelplannen en ziet toe op een tijdige totstandkoming en evaluaties. Je maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team en neemt deel aan het maandelijks teamoverleg. Daarnaast behoren methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering tot de taken. Het door ontwikkelen van de specialistische WLZ- woonvorm Domus+ (LVB) behoort tot je primaire taak. Daarnaast ben je ook werkzaam als gedragswetenschapper voor andere beschermde Domus - woonvormen.

 • Minimaal afgeronde academische opleiding gedragswetenschappen
 • Relevante werkervaring met de licht verstandelijk beperkte en psychiatrische doelgroep
 • Kennis van de WLZ is een pré
 • Kennis van de LVB-doelgroep (IQ en psychopathologie) en psychiatrische stoornissen is een pré
 • Diagnostische aantekening of aantoonbare relevante ervaring met het verrichten van psychodiagnostiek
 • Zelfstandig, creatief denkvermogen, motiverend, flexibel, stressbestendig en doorzettingsvermogen
 • Goed kunnen samenwerken in teamverband en professioneel integer
 • Bezit van rijbewijs en auto is een pré
 • Je bent in staat om bij een indiensttreding een Verklaring
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar
 • Er is een mogelijkheid tot verlenging
 • Een salaris op basis van schaal 10 zijnde minimaal € 3.043,-  en maximaal € 4.564,-  bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week
 • Arbeidsuren per week worden in overleg vastgesteld
 • Opname in het pensioenfonds PFZW
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem
 • De gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Je werkt binnen een multidisciplinair team bestaande uit MBO- en HBO- begeleiders en een verpleegkundige. Het is een gemotiveerd team dat openstaat voor ontwikkeling en groei. De specialistische beschermde woonvorm Domus+ is gehuisvest in Heerlen en vormt een thuis voor 24 bewoners met een multi-problematiek (verslaving, psychiatrie en forensisch) met daarnaast een licht verstandelijke beperking. Op dit moment maken we de beweging een WLZ- locatie te worden. Deze ommekeer vraagt van het team een proactieve en lerende houding. We worden hierin intern ondersteund door het specialisatienetwerk LVB.

Solliciteer dan per direct op de deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:

 • Je CV
 • Je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je Christelijke levensovertuiging)

 
Je kunt alleen solliciteren via https://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/alle-vacatures/
Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
 
Vragen over deze vacature?
Diana Bancken Manager Primair Proces
06 25765065.