Directeur Zorg Midden-Nederland

Heb je altijd al willen werken bij een organisatie die midden in de samenleving staat en onvoorwaardelijk betrokken is bij mensen? Dan is dit je kans!

Wij zoeken een gedreven, betrokken en ervaren Directeur Zorg die, samen met de andere leden van de regiodirectie, verantwoordelijkheid wil dragen voor hulp- en zorgverlening in al haar facetten.
 

Leger des Heils Midden-Nederland heeft een managementteam, bestaande uit de drie directieleden en de portefeuillehouders voor de functionele gebieden zorg/hulpverlening, HR, en BTM. De Directeur Zorg van een regio is lid van het managementteam van de regio. De Directeur Zorg van een regio ontvangt hiërarchisch leiding van de stichtings-directie van de landelijke stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in Almere. De Directeur Zorg maakt desgevraagd deel uit van de directieraad van de Stichting W&G. De Directeur Zorg geeft hiërarchisch leiding aan de afdelingshoofden van de taakgebieden binnen zijn discipline. De directie en ondersteunende diensten zijn ondergebracht in het bedrijfsbureau in de Utrechtse wijk Overvecht.

Werkzaamheden:

 • Voorbereiden en realiseren strategisch beleid voor de regio tezamen met de twee andere leden van de directie.
 • Zorgdragen voor de kwaliteit en kwantiteit van de hulp- en zorgverlening in de regio binnen de financiële doelstellingen en kaders.
 • Leiding geven aan de regiomanagers en staffunctionarissen.
 • Zorgen voor de juiste, tijdige en volledige beschikbaarheid van informatie.
 • Ontwikkelen van de organisatie en aansturen van relevante beleidsgebieden.
 • Zorgdragen voor adequate competentieontwikkeling van de medewerkers in het primaire proces.
 • Het goed laten verlopen van de verbinding met en afstemming tussen primair proces, HR en bedrijfsvoering.

 • Je hebt hart voor onze doelgroep en voor het werk van het Leger des Heils.
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt ruime leidinggevende ervaring.
 • Je weet richting te geven en bent niet bang om besluiten te nemen.
 • Je bent in staat om, samen met de andere directieleden, een omgeving te creëren waarbinnen beleid en uitvoering kunnen floreren.
 • Je weet mensen te inspireren, durft zaken aan hen over te laten, geeft hen vertrouwen, maar spreekt hen ook aan als dat nodig is.
 • Je bent creatief, vitaal en gemotiveerd om de gewenste ontwikkelingen handen en voeten te geven.
 • Je bent bij voorkeur eerder werkzaam geweest in het zorgdomein of sociale domein.
 • Je weet waar je (in- en externe) klanten behoefte aan hebben en bent in staat om hier actief op in te spelen.
 • Je hebt een christelijke geloofsovertuiging en onderschrijft de doelstelling van het Leger des Heils.

Het Leger des Heils doet ertoe in deze samenleving. Jouw werk daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.

Je wordt beloond conform de CAO Sociaal Werk (schaal 14 max. € 7.183,- per maand). Daarnaast ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% en zijn er meerdere mogelijkheden om je secundaire arbeidsvoorwaardenpakket zelf vorm te geven. In eerste instantie wordt een arbeidscontract voor een jaar geboden. Bij goed functioneren kan dit worden verlengd, dan wel worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd
 

Het Leger des Heils staat midden in de samenleving en is onvoorwaardelijk betrokken bij mensen. De ca. 6.500 professionals en 2.000 vrijwilligers zetten zich in voor circa 40.000 unieke hulpvragers per jaar.

Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibel ingestelde zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op de organisatie doen. Het Leger des Heils werkt vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Vanuit het Leger des Heils wordt een beroep gedaan op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

Het werkgebied van Leger des Heils Midden-Nederland strekt zich uit over de hele provincie Utrecht en een deel van Flevoland. Ruim 1.300 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 450 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliënten.

De werkzaamheden van Leger des Heils Midden-Nederland zijn onderverdeeld in vijf sectoren:

 • Ambulant
 • Jeugd
 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Re-integratie
 • Verpleging en Verzorging (V&V)

Het Leger des Heils doet ertoe in deze samenleving. Jouw werk daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft.

 

De werving & selectie voor deze procedure wordt uitgevoerd door Pool Management & Organisatie. Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Klaas Pool, via 0546-568 015. Meer info over deze vacature kun je vinden op http://vacature.pool-management.nl.

We ontvangen je CV en motivatie graag uiterlijk 5 oktober 2020 via http://vacature.pool-management.nl.