Creatief talent gezocht!

Weet jij het creatieve talent van anderen stimuleren?

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die creatieve workshops kan opzetten en begeleiden.                             

Op de afdeling Huis en Haard hebben wij het streven een warm thuis te zijn voor onze bewoners. Wij stimuleren graag activiteiten die gezelligheid en de groepsvorming bevorderen. Daarbij laten we bewoners graag hun creatieve talenten inzetten.

Het lijkt ons inspirerend als iemand hen aan de hand neemt in creatieve workshops zoals:
Schilderen, mozaïeken, knutselen… waar vraag naar is, en wat jij kan!
 
Als vrijwilliger ben jij op deze momenten de workshopleider – je bereidt een creatieve workshop voor en neemt de bewoners hierin mee. Je stimuleert  het talent van de deelnemers, maar verzorgt vooral een gezellige middag. Je kletst met bewoners en zorgt voor een positieve groepsdynamiek.

 

 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep;
 • Je bent sociaal betrokken en enthousiast;
 • Je bent een creatieve hobbyist;
 • Je kunt een groep/workshop begeleiden;
 • Je spreekt de Nederlandse taal;
 • Beschikbaarheid: in afstemming. We kijken een aantal keer hoe de activiteit bevalt op de afdeling, en zetten het waar mogelijk om naar een structurele activiteit (bv. eens per 2 weken of maand);
 • Je respecteert de christelijke geloofsovertuiging van het Leger des Heils;
 • Je hebt plezier in spelletjes spelen;
 • Je weet anderen te motiveren en inspireren;
 • Er wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) geëist. De kosten hiervan worden door de organisatie vergoed.
   

•Waardering, gezelligheid en begeleiding;
•Een vrijwilligersovereenkomst, je bent WA-verzekerd tijdens de uren van vrijwillige inzet;
•Een vergoeding per uur of een reiskostenvergoeding;
•Actief meedraaien in een professionele organisatie voor zorg & welzijn;
•Een vrijwilligerstaak waarin ruimte is om je eigen creativiteit in te brengen;
•Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van PEP. Hiermee kun je profiteren van kortingen.
 

Typisch Leger des Heils
Wat het Leger des Heils vooral kenmerkt, is dat we ons met name richten op mensen die nergens anders terechtkunnen. Wij bieden onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen en/of ambulante hulpverlening (https://www.legerdesheils.nl/noordwest).
Vrijwilliger als brug naar de samenleving
Wij signaleren dat vijf tot tien procent van de mensen in ons land tussen wal en schip dreigt te vallen. Mensen zonder helper! Het zijn er zo veel dat we het niet alleen aankunnen. Voor het herstel van het gewone leven heeft het Leger des Heils de maatschappij nodig. Voor het Leger des Heils zijn vrijwilligers mensen die voor de deelnemers een brug vormen van de marge naar het hart van de maatschappij. Vrijwilligers hebben hun eigen mogelijkheden en talenten om die brug te slaan. Daarom zoekt het Leger des Heils bewust gemotiveerde en betrokken mensen die ons mee willen helpen en/of aandacht kunnen geven aan onze deelnemers om zo het herstel van het gewone leven mogelijk te maken.

Afdeling

Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis.

Doelgroep

Er wonen op dit moment 24 bewoners met verschillende talenten, maar ook met uiteenlopende klachten en problematiek, mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd is boven de 50.

 

Bij belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met:
Dewi Visser per e-mail: Dewi.visser@legerdesheils.nl

Bij belangstelling voor vrijwilligerswerk in het algemeen, kunt u contact opnemen met onze Coördinator Vrijwilligerswerk:
Veralyna Broomans  
Telefoonnummer: 06-15423273
E-mailadres: v.broomans@legerdesheils.nl

Leger des Heils W&G Noordwest
St. Barbaraweg 4
2516 BT Den Haag