Coördinator vrijwilligers vroeg-signalering, begeleiding en nazorg

Voor het Leger des Heils Sittard-Geleen zoeken wij een vrijwilliger in de functie van Coördinator vrijwilligers vroeg-signalering, begeleiding en nazorg.

De functie van coördinator vrijwilligers vroeg-signalering, begeleiding en nazorg bij het Leger des Heils in Sittard-Geleen richt zich vooral op de werving, coördinatie en begeleiding van vrijwilligers en het onderhouden van het netwerk.    
 
Enkele hoofdtaken  zijn:
- de werving en selectie van vrijwilligers;
- coördineren en het maken van de planning rond de inzet van de vrijwilligers;
- het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers in hun werkzaamheden; 
- het organiseren en deelnemen aan de periodieke overleggen met vrijwilligers;
- het onderhouden van contacten met de gemeentelijke instanties en overige instanties;
 

- minimaal MBO werk- en denkniveau;
- een enthousiaste instelling en weet mensen te motiveren;
- organisatorische vaardigheden;
- een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- doorzettingsvermogen en eigen initiatief;
- een positief christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van het Leger des Heils onderschrijven
 

  • waardering, gezelligheid en begeleiding
  • een passende vrijwilligersonkostenvergoeding
  • een vrijwilligersovereenkomst
  • eventueel vaccinatie Hepatitis B
  • WA verzekering voor de uren van vrijwillige inzet

Het  Leger des Heils is een internationale christelijke organisatie, die vanuit haar geloofsinspiratie materiële en immateriële hulp verleent aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is o.a. actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, gezondheids- en ouderenzorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp.
 

Ben jij enthousiast over deze leuke vrijwilligersfunctie?
 
Solliciteer dan online via de button: 
https://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/vrijwilligerswerk-vacatures/
 
Heb je vragen of wil je graag meer informatie neem dan contact op met:
Arie Burggraaf, Regiocoördinator Schuldhulp, -preventie en -nazorg
mail: arie.burggraaf@legerdesheils.nl
mobiel: 06-25359783