Coördinator Vrije Tijd

Hou je van samenwerken, organiseren en het coordineren van evenementen? En heb je ervaring met de rol van vrije tijd in het proces van herstel bij clienten? Dan heb je de juiste functie gevonden!

De coördinator vrije tijd faciliteert en informeert de begeleiders, houdt nieuwe ontwikkelingen bij en deelt deze met en in de organisatie.
Coördineren en organiseren van de grote evenementen, zoals sportevenementen in samenwerking met andere organisaties en het jaarlijks terugkerende kunst en theater gala.

 • Verantwoordelijk voor de PR en communicatie in het voor en na traject van de evenementen.
 • Werkt zelf actief mee aan de organisatie van grote evenementen
 • Zoekt samenwerking en is initiatiefnemer voor nieuwe evenementen die aansluiten bij onze deelnemers.
 • Op verzoek van de afdelingsmanager kan de coördinator meedenken over evenementen voor en met de deelnemers op de afdeling.
   

Kent de sociale kaart vrije tijd van Den Haag, Zoetermeer, Leiden en omgeving

 • Onderhoud contact met externe relaties zoals sportclubs, verenigingen, kerken en muziekscholen.
 • Onderzoekt of er ruimte, tijd en motivatie is bij externe clubs en verenigingen om in onze deelnemers te investeren en maakt hierover overstijgende afspraken. (Werkt hierbij samen met de stichting Life Goals)
 • Zet (digitale-) middelen in om de sociale kaart vrije tijd dichtbij de medewerkers en deelnemers te brengen en houd deze informatie actueel. Zorgt dat externe contactpersonen bekend zijn en eenvoudig te vinden voor medewerkers (databank/ smoelenboek met contactgegevens.)
 • Organiseert periodiek workshops met als doel om deelnemers laagdrempelig kennis te laten maken met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Doet dit in samenwerking met organisaties, clubs, verenigingen en kerken, die (beschermde-) vormen van vrijetijdsbesteding bieden zodat doorstroom tot de mogelijkheden behoort. Denk aan REAKT, de sportclub in de wijk, welzijnswerk in de buurt etc.
   

Faciliteert, informeert en deelt zijn kennis met de aanjagers vrije tijd op de afdelingen.

 • Heeft de didactische vaardigheden om de herstelgerichte visie op vrije tijd over te brengen.
 • Bekend met het SRH herstelproces en de rol van vrije tijd in het herstelproces.
 • Kan ondersteunen bij het verwerken van specifieke informatie uit de tijdlijn gesprekken.
 • Is op afroep beschikbaar om kennis te delen en te vergroten in de teams over het onderwerp vrije tijd voor onze deelnemers.
 • Organiseert twee keer per jaar een inspiratie middag over zinvolle vrije tijd voor de aanjagers waarbij overige belangstellenden uit de organisatie ook van harte welkom zijn.
   
  Werkt nauw samen met de vrijwilligers coördinator, de communicatieadviseur, en de ervaringsdeskundigen.
 • Zet samen met de coördinator vrijwilligers hulpbronnen uit de buurt in.
 • Maakt communicatie en P.R.-plannen in overleg met de communicatie adviseur
 • Maakt gebruik van de kennis en deskundigheid van ervaringsdeskundigen om te doen en over te brengen wat werkt.
 • Geeft actief richting en vorm aan de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ter ondersteuning van de vrije tijd van onze deelnemers.

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep;
 • Kennis van groepsdynamische processen;
 • Signaleren van behoeften en het leggen van contacten;
 • Projecten en activiteiten vormgeven;
 • Projecten en activiteiten uitvoeren;
 • Dienstverlening optimaliseren;

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 8
(minimaal € 2.544,- en maximaal € 3.624,- bij een fulltime dienstverband). Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Opname pensioenfonds PFZW
 • Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden.

Duur:
Aanstelling is voor de duur van 12 maanden. Daarna behoort voortzetting van het contract eventueel tot de mogelijkheden.

Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen; Jeugdhuis Vliet & Burgh, maatschappelijk centrum, sociaal pension, vrouwenopvang, jongerenopvang, arbeidstoeleiding, begeleid wonen, dienstencentra, nachtopvang en een aantal projecten op het gebied van gezinsbegeleiding en wijkgericht werk.
(www.legerdesheilsdenhaag.nl).

Reageren:
Solliciteer uiterlijk 21 januari 2019 online via de solliciteerbutton. 
 
Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.
 
Contactpersoon en informatie:
Algemeen: Afdeling HR, tel.nr. 070-311 55 40

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.