Beleidsmedewerker (met aandachtsgebied participatie en arbeidsre-integratie) 32 uur

Als beleidsmedewerker vorm je de schakel tussen landelijke en regionale beleidsontwikkeling en -uitvoering. Om dit goed te kunnen doen, zorg je voor goede contacten met collega’s van de werkeenheden in het land, onder meer tijdens landelijke bijeenkomsten. Door de brede scope van ons werk speelt er een grote variëteit aan beleidsthema’s. De focus van jouw werkzaamheden zal liggen op participatie en arbeidsre-integratie van onze deelnemers, en armoede en schuldenproblematiek.
 
 

 • je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van ons strategische beleid;
 • je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van (wet- en regelgeving) rond participatie en onderwijs en signaleert consequenties voor strategie en beleid binnen onze organisatie;
 • je beheert relaties en contracten met landelijke partners, zoals het UWV;
 • je geeft informatie en advies aan werkeenheden over implementatie van beleid;
 • je toetst op termijn uitvoering van beleid aan de praktijk;
 • je bent medeverantwoordelijk voor het organiseren van landelijke bijeenkomsten van collega’s en vervult een actieve rol bij de uitvoering van het programma;
 • je geeft leiding aan (onderzoeks-)projecten;
 • je neemt deel aan bijeenkomsten en projecten van externe partners;

 • een academisch werk- en denkniveau en een relevante opleiding bijvoorbeeld op het terrein van gezondheidswetenschappen of arbeidsrecht;
 • minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • betrokkenheid bij de doelgroepen en het werk van het Leger des Heils;
 • de capaciteit om complexe situaties te herkennen en te vertalen naar handelen;
 • een proactieve, ondernemende werkhouding waarbij je openstaat voor innovatie;
 • bewustzijn van scope en impact van beleidsvoorstellen en sterk in het inschatten van de haalbaarheid daarvan;
 • uitstekende (mondeling en schriftelijk) uitdrukkingsvaardigheid;
 • een plan- en projectmatige aanpak van je werk;
 • affiniteit met en kennis van onze doelgroepen;
 • kennis relevante wet- en regelgeving;
 • een christelijke geloofsovertuiging en de bereidheid onze doelstellingen te onderschrijven.

Het Leger des Heils doet ertoe in deze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Je wordt beloond conform de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering van 8,3% en kun je deelnemen aan het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, ontvang je korting bij grote landelijke verzekeraar, ook voor ziektekosten en zijn er meerdere mogelijkheden je secundaire arbeidsvoorwaarden pakket zelf vorm te geven. In eerste instantie word je een arbeidscontract voor een jaar geboden. Bij goed functioneren kan dit worden verlengd dan wel worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het Leger des Heils staat midden in de samenleving en is onvoorwaardelijk betrokken bij mensen aan de onderkant van de samenleving. Organisatorisch is het Leger des Heils opgedeeld in een aantal verschillende stichtingen. De professionele hulp/zorg/ondersteuning van het Leger des Heils is ondergebracht in de stichtingen Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg/Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (W&G/LJ&R). W&G/LJ&R heeft een landelijke dekking en is actief op het gebied van onder meer de maatschappelijke opvang, jeugdhulp, verslavingszorg, arbeidsre-integratie, reclassering, jeugdbescherming, preventie en maatschappelijk herstel. De ca. 7.000 professionals en 2.000 vrijwilligers van W&G/LJ&R zetten zich in voor circa 40.000 unieke hulpvragers per jaar.

Om te solliciteren kun je gebruikmaken van het sollicitatieformulier. De sluitingsdatum van deze vacature is zondag 22 december. De 1e gespreksronde wordt in overleg gepland. Voor vragen of opmerkingen over deze vacature kun je contact opnemen met Cisca Jansen, hoofd stafafdeling Onderzoek & Ontwikkeling, telefoon 06-23722137. Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Conform ons beleid genieten interne kandidaten, bij gelijke geschiktheid, voorrang. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.