Beeldend Therapeut de Wending

Stage bij  Leger des Heils Gelderland
Afhankelijk van opleiding, stage- en persoonlijke leerdoelen bespreken we waar de nadruk op komt te liggen gedurende de stage. Gaandeweg groei je in de taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Samen met de praktijkbegeleider bewaak je de voortgang en de opdrachten die je voor je  stage in dit kader moet voltooien.
 
Waarom stage bij Leger des Heils Gelderland?
We maken deel uit van een landelijk opererende organisatie in het brede werkveld van Zorg & Welzijn.
We werken vanuit onze christelijke identiteit met zeer complexe en uitdagende doelgroepen.
 

Beeldend Therapeut De Wending
Als beeldend therapeut zet je beeldende vorming methodisch in als middel om mensen stil te laten staan bij gevoelens, gedachten en gedrag. Ook gebruik je het middel om cliënten te helpen zich te uiten en zichzelf te accepteren. Hoe je dat precies kan doen, leer je bij de opleiding Beeldende Therapie. Het uitgangspunt daarbij is:

  • Je behandelt cliënten door beeldende materialen, gereedschappen en technieken in te zetten (zoals schilderen).
  • Je doel is een positieve gedragsverandering teweeg brengen waardoor cliënten meer regie op hun leven krijgen.

- HBO 3e of 4e jaars Social Work.
- Specifiek Beeldende Therapie
- Zelfstandig en verantwoordelijk kunnen werken.
- Een flexibele leer- en werkhouding.
- Goede communicatieve en rapportagevaardigheden.
- Positief christelijke geloofsovertuiging op basis waarvan je de doelstelling van  Leger des Heils-  Gelderland kunt onderschrijven.
 

Salariëring:
Je ontvangt een stagevergoeding die €300,- per maand bedraagt op basis van 36 uur stage per week (inclusief vergoeding woon-werkverkeer).

Bedrijfsinformatie   Leger des Heils Gelderland is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg. Dit is een landelijk werkende christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan kwetsbare mensen. Leger des Heils Gelderland biedt verschillende vormen van hulpverlening in 3 regio’s: Ede, Arnhem en Apeldoorn. 
 

Reageren:
Stuur brief, CV en motivatie ter attentie van de locatie/afdeling waar je belangstelling naar uit gaat via www.werkenbijhetlegerdesheils.nl (stage-Gelderland).

Contactinformatie:
Voor informatie via de mail:  Noortje Brand stageadministratie n.brand@legerdesheils.nl, of  telefonische informatie :055-5382424