Assistent-klantbegeleiders uitgeprocedeerde asielzoekers, Maastricht en Heerlen

Assistent-klantbegeleiders uitgeprocedeerde asielzoekers, Maastricht en Heerlen

De assistent klantbegeleider werkt in samenwerking met de klantbegeleider. De klant  is een “ uitgeprocedeerde asielzoeker” ( ongedocumenteerde asielzoeker) . De klantbegeleider voert de regie uit met betrekking tot het dossier van de klant. De werkzaamheden zijn gericht op het verwerven van een status of  de mogelijke terugkeer van de klant. De assistent klantbegeleider is de vrijwilliger die de klant ondersteuning biedt met betrekking tot het sociaal – maatschappelijk leven. Hierbij gaat het om praktische zaken zoals contact met de huisarts, apotheek, ziekenhuis, psychiatrische hulpverleners. Het aanschaffen van goedkope kleding, netjes houden van hun woonklimaat, deelname aan sportactiviteiten en het onderhouden van het sociaal netwerk.
 

 

 • Je hebt een grote mate van betrokkenheid met de klant uitgeprocedeerde asielzoekers
 • Je kunt communiceren op het juiste niveau met de klanten
 • Je bent flexibel
 • Je vindt het leuk om contact te hebben met mensen
 • Je staat stevig in je schoenen
 • mbo werk- en denkniveau

 

De vrijwilliger bepaald in overleg wat voor hem of haar haalbaar is. Minimaal 8 uren per week.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

VLotteam is voortgekomen uit de Noodopvang Parkstad en de Stichting Vlot Zuid-Limburg.  Het VLotteam is op 1 januari 2017 opgegaan in het Leger des Heils. Het is een vrijwilligersorganisatie maar werkt wel met professionele standaarden. Voor haar drijfkracht rekent VLot op de steun van de lokale overheid, particulieren, geloofsgemeenschappen en stichtingen en maatschappelijke organisaties.

Wat doet het VLotteam?
VLot wil uitgeprocedeerde asielzoekers ‘vlot’ trekken uit de problemen die hen zijn overkomen of die ze zelf veroorzaakt hebben. VLotteam is voor vluchtelingen in de knel. Na een intake en soms eerste, tijdelijke opvang wordt de eerste maand bekeken wat de reële mogelijkheden zijn om een status te verwerven. Afhankelijk van de uitkomst van deze intake en van ons vervolgonderzoek biedt VLotteam:

 • Tijdelijk onderdak;
 • Juridische bijstand;
 • Leefgeld
 • Begeleiding bij het (be)zoeken van bijvoorbeeld een huisarts, psychiater, en ziekenhuis;
 • Begeleidingsgesprekken, gericht op het versterken van de weerbaarheid van de klant;
 • Bewegingsactiviteiten, sport en fitness.

Om haar werk professioneel en optimaal uit te voeren heeft VLot in het Leger des Heils een samenwerkingspartner gevonden, het Leger des Heils.

De activiteiten worden uitgevoerd vanuit de locatie van het VLotteam.
Kantooradres: Looierstraat 26
Postcode: 6411 AB
Plaats:   Heerlen

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met ldh-lb.vrijwilligerscoordinator@legerdesheil.nl