Ambulant Woonbegeleider (24 uur per week)

Wil jij jongeren ondersteunen bij het groeien naar zelfstandigheid?

Als woonbegeleider bied je begeleiding en behandeling aan je cliënten in het streven naar zelfredzaamheid, in de breedste zin van het woord. Je stimuleert en ondersteunt bij o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding tegen verslaving(en) etc. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de cliënt en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je neemt deel aan team- en pedagogische overleggen. Je overlegt met de orthopedagoog daar waar het gaat om de behandeling van jouw mentor jongere(n). Verder voer je de benodigde rapportages, verslagleggingen en overige administratieve werkzaamheden uit.

 • Een afgeronde HBO MWD/SPH opleiding;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als ambulant begeleider;
 • Affiniteit met het werken met jongeren met een licht verstandelijke en bijkomende (gedrags) problematiek;
 • Actuele kennis van de sociale kaart;
 • Een inschrijving in het SKJ- Register;
 • Goed in staat zijn om zowel individueel als groepsgericht te werken;
 • Goede relationele, mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
 • Hart voor jongeren: je ziet kansen en potentie en bent in staat deze aan te boren;
 • Zelfstandig, teamplayer, accuraat, stressbestendig, enthousiast en een open houding;
 • De bereidheid om flexibel je werk in te delen, soms ook buiten kantoortijden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Volgens CAO Sociaal Werk schaal 8, minimaal € 2.541,- en maximaal € 3.553,-- bruto bij een fulltime dienstverband. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget). 
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.
 
Duur:
Het is een contract voor de duur van 1 jaar. Een verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.
 
Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Ons team:
Jongeren Ambulant is een ambulante tak voor jongeren en moeders met kinderen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Als woonbegeleider ben je mentor van enkele jongeren/ moeders. Aan de hand van hun persoonlijke behandelplan ondersteun je hen op een herstelgerichte manier bij hun persoonlijke doelen. Deze doelen zijn gericht op het gebied van onder andere financiën, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, leerdoelen, netwerk contacten, sociale vaardigheden en psychische gesteldheid. Dit als doel de jongeren en moeders te ondersteunen bij het groeien in zelfstandigheid. Jongeren Ambulant maakt onderdeel uit van het cluster Jongeren van de GWCA.

We zien uw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw christelijke levensovertuiging en curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/
voor 23 maart 2020. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.
 
Contactpersoon en informatie:
Bouke Hartman, Clustermanager, Jongeren Ambulant
Telefoonnummer:  06-23978557
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!
 
Voor meer informatie en reactie zie onze website: werken bij het leger des Heils