Afdelingsmanager Maatschappelijke Opvang Lelystad (32-36 uur)

Heb je aantoonbare ervaring in een managementfunctie in het werkveld Maatschappelijke Opvang en Ambulante Hulpverlening? Wil je meewerken aan de verder ontwikkeling en innovatie van de zorglening aan dak- en thuislozen? Heb je een afgeronde relevante HBO opleiding bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 

Je bent een ervaren manager die op een enthousiaste wijze sfeer en samenwerking stimuleert door het accent te leggen op doelen, kansen en successen. Daarbij heb je aandacht voor de kwaliteiten van medewerkers en de professionalisering daarvan. Je delegeert taken en spreekt medewerkers aan op voortgang en resultaat. Je weet wanneer je nodig bent voor overleg of ondersteuning en wanneer niet. De besluiten die je neemt worden als logisch ervaren en geaccepteerd.
Maatschappelijke Opvang en Ambulante Hulpverlening zijn in ontwikkeling. Naast het kunnen concretiseren van de visie op deze ontwikkelingen, is ook het vermogen om je in het lokale netwerk en krachtenveld te profileren je kracht. Je neemt hierin initiatief. Als clustermanager ben je naast de integrale verantwoordelijkheid van de Dag- en Nachtopvang in Lelystad ook verantwoordelijk voor het brede beleid op het gebied van Maatschappelijke Opvang in de regio. Hieronder wordt ook het accounthouderschap verstaan.
De bedrijfsvoering is bij jou in goede handen. Je hebt zicht op formatie, begroting en de actuele stand van zaken van het cluster Maatschappelijke Opvang en communiceert hierover tijdig, transparant en realistisch. Je kent het spanningsveld tussen op de winkel passen en ondernemen, zet een heldere koers uit en onderbouwt deze gedegen en zorgvuldig. Vervolgens bewaak je de uitvoering, je signaleert verstoringen en komt met voorstellen om deze vlot te trekken. Je hebt een stevige persoonlijkheid, die resultaatgerichtheid combineert met een coachende stijl van leidinggeven. Het Leger des Heils werkt vanuit een herstelgerichte visie. Je bent in staat om de teams te begeleiden in de ontwikkeling hiervan waarbij niet alleen de deelnemer maar ook de medewerkers in hun kracht komen te staan. Je straalt voor medewerkers rust uit en kunt duidelijk communiceren.
 

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding; bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding;
 • Aantoonbare ervaring in een managementfunctie in het werkveld Maatschappelijke Opvang of Ambulante Hulpverlening;
 • Kennis van en/of ervaring met de doelgroep met psychiatrische, LVB -en verslavingsproblematiek en de sociale kaart;
 • Ervaring met bedrijfsmatige processen m.b.t. de WMO;
 • Kunnen onderhouden van externe contacten, kennis van de betrokken partners/netwerken binnen de zorg en de gemeente, lokale kennis van de situatie in Lelystad is een pre;
 • Doortastend en innovatief. Je denkt in mogelijkheden en oplossingen en weet je contacten op de goede manier te benutten;
 • Helder en duidelijk in zowel je mondelinge als je schriftelijke communicatie en in staat de verschillende partijen (inclusief medewerkers) te inspireren, enthousiast te maken en te verbinden;
 • Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden binnen de afdeling, tevens gestalte kunnen geven aan het ontwikkelingsproces van de afdelingen Maatschappelijke Opvang;
 • Proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen;
 • In het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer;
 • Stressbestendigheid en improvisatie- en probleemoplossend vermogen bij interventies in crisissituaties;
 • Kunnen participeren in de achterwachtpool door middel van bereikbaarheidsdiensten;
 • Een positief christelijke geloofsovertuiging op basis waarvan je de doelstelling van stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijft.

Je wordt afhankelijk van je werkervaring ingeschaald volgens de CAO Social Work in schaal 10 (minimaal €3.142,- en maximaal €4.712,-) bij een fulltime dienstverband (36 uur).
 

Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Het Leger des Heils zet zich vanuit haar christelijke identiteit in voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Wij zijn er voor mensen zonder helper en hebben oog voor hen die maatschappelijk buiten de boot vallen.
 
De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Wij geloven in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet. Wij bieden maatschappelijke opvang, beschermd wonen, gezinsbegeleiding, dagbesteding, verpleging, verzorging, (OGGZ) wijkverpleging en arbeidsre-integratie. Leger des Heils Midden-Nederland is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.
 
De Maatschappelijke Opvang van het Leger des Heils biedt een veilig onderdak aan dak- en thuislozen. (Dag- en Nachtopvang en Kortdurende Opvang voor jongeren en volwassenen). Bij Maatschappelijke Opvang is er 24 uur per dag begeleiding. Maatschappelijke Opvang helpt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en, als het nodig is, bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding.
 
Op de Dag- en Nachtopvang Lelystad worden Maatschappelijke Opvang en Ambulante Hulpverlening geïntegreerd aangeboden. Preventie, opvang en nazorg krijgen vorm van uit één afdeling. Wij werken nauw samen met de Centrale Toegang van de GGD, om te komen tot een integraal zorgaanbod. Als het nodig is roepen we de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. We doen dat altijd in overleg met de cliënt. De cliënt helpt mee met taken in en om het huis. Dit alles met het doel dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de cliënt. Door onder andere een passende dag- en vrijetijdsbesteding doen cliënten weer mee in de samenleving. Ze leren problemen zelf op te lossen en te voorkomen.
 

Enthousiast geworden?
We zien je brief graag komen! Stuur je sollicitatie met motivatie en CV graag uiterlijk 27 oktober 2020 naar ons toe via de ‘Solliciteer’-button op deze site. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 3 november 2020.
 
Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met Luc Tanja, 06-25761733.