x4e241da8f8bc7ebc12000000 RT31032011 MG 9211 x4e241da8f8bc7ebc12000000 RT06042011 MG 2150 x4e241da8f8bc7ebc12000000 MG 3923

Wie wij zijn

Voor mensen zonder helper

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iederen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils aanpak kenmerkt zich door een basishouding van aansluiten bij wat de client nodig heeft. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen Omdat iedereen ertoe doet.

Het Leger des Heils: meer dan een werkgever!

In Nederland worden per jaar 35 duizend clienten geholpen door meer dan 5500 professionals van het Leger des Heils. De mensen die bij ons aankloppen voor hulp kunnen vaak nergens meer terecht. Om deze mensen goed te kunnen helpen, geven we de ruimte en vrijheid om naar eigen deskunidig inzicht de zorg  te verlenen die de client nodig heeft. Onze professionals hebben daarbij de keuze uit een scala aan programma's en producten die speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld.

 

WIJ GELOVEN

In het ‘er zijn’ voor kwetsbare mensen speelt de identiteit van de organisatie, het persoonlijk geloof van de medewerkers en de specifieke Leger des Heils cultuur een belangrijke rol. Onze medewerkers hebben weliswaar verschillende achtergronden, maar delen in de kern hetzelfde geloof in Jezus Christus, Die zegt dat mensen God moeten liefhebben met hart en ziel, met verstand en inzet van al hun krachten en dat ieder zijn naaste lief moet hebben als zichzelf. Wij respecteren onderlinge verschillen in geloof (sbeleving) van zowel collega’s als cliënten. We hebben een luisterend oor en treffen zo nodig regelingen om de cliënt, indien daar behoefte aan is, geestelijk bij te (laten ) staan zoals de cliënt dat zelf wil.

Commissioner Hans van Vliet
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en commandant van het Leger des Heils in Nederland.

Meer informatie over het Leger des Heils

Terug