Sollicitatieprocedure

Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het werk van het Leger des Heils.
Het werk dat zij doen is van groot belang voor ons als organisatie en voor onze cliënten. Als vrijwilliger werk je met verschillende mensen. Ook mensen die in een moeilijke fase van hun leven verkeren. Daarom vinden wij het belangrijk om, voordat je als vrijwilliger bij ons aan de slag gaat, zorgvuldig te kijken of jouw verwachtingen aansluiten op die van het Leger des Heils.

Dat betekent in de praktijk dat we ook voor vrijwilligers een selectie- en aannameprocedure hanteren. Van sollicitanten die op een betaalde functie solliciteren verwachten we dat ze een positief christelijke levensovertuiging hebben en de doelstellingen van het Leger des Heils onderschrijven. Voor vrijwilligers geldt deze eis niet.

De selectieprocedure bestaat uit een kennismakingsgesprek waarin de volgende zaken aan de orde komen.

  • de persoonlijke motivatie
  • je kennis en vaardigheden voor de functie die je wilt uitoefenen
  • de gedragscode die het Leger des Heils hanteert
  • het doel van de hulpverlening, de doelgroepen, de hulpverleningsmogelijkheden en de begrenzingen van de werkeenheid
  • je bereidheid om, als dat nodig is voor de functie, een cursus te volgen.
  • het omgaan met vertrouwelijke persoons- of instellingsgegevens.
  • je rechten en plichten als vrijwilliger.

Als je als vrijwilliger bij ons komt werken, leggen we de afspraken die we maken vast in een vrijwilligersovereenkomst die door beide partijen wordt getekend.

Als we na het kennismakingsgesprek tot de conclusie komen dat onze verwachtingen niet op elkaar aansluiten of je kennis en vaardigheden onvoldoende aansluiten op de functie-eisen ontvang je een brief met daarin de reden en de naam van één van onze medewerkers die onze beslissing om je af te wijzen kan toelichten.

 

Terug