Woonbegeleider met opvoedondersteuning voor locatie het Bergse Huys

Functie-specificaties

Locatie:
Rotterdam
Uren:
28 uur
Plaatsingsdatum:
14-02-2018
Reageren vóór:
28-02-2018
Functiecategorie:
Maatschappelijke opvang / begeleiding

Wat je doet

Als woonbegeleider ben je groepswerker en heb je een aantal gezinnen in je caseload. Je begeleidt deze gezinnen op een aantal leefgebieden zodat ze na 6 maanden kunnen doorstromen naar zelfstandig/begeleid woonruimte met ambulante woonbegeleiding.  Naast het bieden van directe zorg en behandeling zijn er taken op HBO niveau die worden verdeeld over de woonbegeleiders. Denk hierbij aan het geven van trainingen, en praktisch ondersteunende taken.
Samen met collega’s van verschillende disciplines zorg je voor zo optimaal mogelijke woonomstandigheden en begeleiding.

Wij vragen

  • HBO afgerond, bij voorkeur pedagogiek en enkele jaren ervaring met Multi Problem gezinnen;
  • Geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd;
  • Getraind en werkend vanuit Herstelwerk/Veerkracht;
  • Flexibel en in staat in een dynamische werkomgeving te werken;
  • Werken vanuit cliëntperspectief;
  • Zelfstandig, flexibel, initiatief- en vindingrijk, overtuigingskracht doorzettingsvermogen, relativerend vermogen, tactvol en je kunt daadkrachtig handelen;
  • Uitstekende relationele- en goede mondelinge-/schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Je bent voldoende creatief om eventuele crisissen het hoofd te bieden;
  • Je hebt een prettige manier van communiceren en je weet de juiste toon te zetten in je gesprekken met je deelnemers.
We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.

Wij bieden

Het salaris wordt ontleend aan de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, schaal 8. Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid. Er bestaan voldoende mogelijkheden tot het volgen van (bij)scholing.

Over het Leger des Heils

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils en heeft ca. 400 medewerkers in dienst. Deze werkeenheid onderscheidt twee primaire processen: Verpleging en Verzorging, en Maatschappelijke Dienstverlening, die worden ondersteund door het Bedrijfsbureau. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet, recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.

Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en overige belangrijke partijen. Het Leger des Heils MCR verkrijgt zijn financiering vooral uit subsidies en AWBZ-gelden.

Afdelingsinformatie
‘t Bergse Huys is een maatschappelijke opvang waar dak en thuisloze gezinnen opgevangen worden. Er is ruimte voor 18 gezinnen en 1 crisisgezin. De gezinnen (volwassen) die opgevangen worden, ontvangen 24-uurs zorg voor maximaal 6 maanden. Zij ontvangen begeleiding die zich richt op het stabiliseren van de crisis, oppakken van praktische zaken en het laten doorstromen naar (zelfstandige/begeleide) woonruimte. In ’t Bergse Huys werken wij vanuit de methodiek Herstelwerk en  de methodiek Veerkracht. 
 
Het team bestaat uit begeleiders op HBO-niveau en MBO-niveau. Wij gaan er vanuit dat iedereen kan herstellen. Er wordt gekeken naar wat de deelnemer zelf graag zou willen bereiken en hierbij wordt het netwerk zoveel mogelijk betrokken. Afhankelijk van het traject is er ook contact met verschillende ketenpartners.

Lijkt dit je wat?

Voor informatie kun je contact opnemen met Liane van der Have, op telefoonnummer: 06-12790599.

Solliciteer online! Tip een vriend(in)