Vrijwilligersfunctie: Ambulante ondersteuning in diverse leefgebieden gezocht.

Praktische hulp of luisterend oor bij woonvaardigheden, financiën, opvoeding, zoeken naar werk, gezondheid, sociaal netwerk.
 

Functie-specificaties

Locatie:
Dordrecht
Uren:
2 uur
Plaatsingsdatum:
14-02-2018
Reageren vóór:
13-06-2018
Functiecategorie:
Thuiszorg

Wat je doet

Wat ga je doen?
Wij zoeken vrijwilligers die vaardig zijn om ondersteuning en begeleiding te bieden op één of meerdere leefgebieden waar de hulpvragen van onze cliënten liggen.
Dit kan het huishouden/woonvaardigheden, de financiën, de opvoeding van de kinderen, de vrije tijdsbesteding (sociaal netwerk), baan of opleiding of de gezondheid/zelfverzorging betreffen.
Als vrijwilliger weet je waar jouw krachten en eventuelee eigen zwaktes aangaande deze leefgebieden liggen. Jouw krachten zullen leidend zijn in de match met de cliënt(en).

Veel van de mensen die wij met extramurale zorg begeleiden blijken na beeïndiging van de zorg vaak (terug) te vallen in een sociaal isolement. Het ontbreekt hen aan voldoende contacten met familie of vrienden. Een hobbyvereniging of een ander netwerk waar zij sociale contacten kunnen opdoen is daarom van groot belang.  Als vrijwilliger probeer je daarom ook van invloed te zijn op de vergroting van het sociale netwerk. We verwachten dat je wekelijks of eens per twee weken beschikbaar bent voor een enkel uur of enkele uren.

Durf jij deze belangrijke en uitdage vrijwilligerfunctie aan, dan komen we graag in contact met jou!

 

Wij vragen

Wat vragen wij van jou?
Je:
-neemt initiatief;
-beschikt over goede contactuele vaardigheden;
-kunt begrip tonen voor de situatie waarin cliënten zich bevinden en de moeite die zij ervaren binnen desbetreffende leefgebieden;
-bent trouw in je afspraken;
-hebt de intentie om voor minimaal een jaar beschikbaar te zijn voor deze vrijwilligersfunctie.

We verwachten dat je respect hebt voor de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils. Dat wil zeggen dat je in je houding, handelen en spreken rekening houdt met de christelijke identiteit.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.

 

 

Wij bieden

Wat kunnen wij je bieden?
-Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd.
-Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van het SSKW. Met deze pas kun je profiteren van kortingen bij
winkels, horeca, evenementen en musea in Dordrecht en omstreken.
-Een aanbod van diverse (gratis) trainingen voor vrijwilligers in de zorg.
 

Over het Leger des Heils

Wie zijn wij?
Het Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland (Gorinchem e.o., Drechtsteden en Zeeland) is met name actief op de beleidsterreinen Maatschappelijke Opvang (MO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V). Onze cliënten hebben complexe zorgvragen door een combinatie van  lichamelijke, psychiatrische en/of psychogeriatrische problemen al dan niet in combinatie met verslavings- en/of gedragsproblemen en zij leiden soms (nog) een zwervend bestaan. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.

Cluster Extramuraal ZHZ:
Het cluster Extramuraal ZHZ geeft ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden en opvoedingsproblemen.

Het cluster Extramuraal ZHZ is opgesplitst in twee afdelingen.
De afdeling Continuïteit richt zich op het stabiliseren van de leefomstandigheden. Inzet is om herstel van het ‘gewone leven’ te realiseren en een terugval bij de cliënt te voorkomen. Zorgmijdend gedrag, verslavings- en (geestelijke) gezondheidsproblematiek zijn vaak aan de orde. Continuïteit is vaak langdurig bij cliënten betrokken.
De afdeling Verandering zet korter durende interventies in, gericht op een weer zelfstandig functioneren van de cliënt. Binnen Verandering worden meerdere producten aangeboden, voor gezinnen en (jong)volwassenen.

 

Lijkt dit je wat?

Meer weten?
Neem dan contact op met vrijwilligerscoordinatorzwn@legerdesheils.nl

De vrijwilligerscoördinator coördineert de afspraken voor de kennismakingsgesprekken tussen de aspirant vrijwilligers en vacaturehouders (teamleiders, begeleiders en cliënten).
 

Solliciteer online! Tip een vriend(in)