Sociaal Pedagogisch Werker 2 voor locaties het Roer & de Meerpaal

Functie-specificaties

Locatie:
Rotterdam
Uren:
32 uur
Plaatsingsdatum:
14-02-2018
Reageren vóór:
28-02-2018
Functiecategorie:
Maatschappelijke opvang / begeleiding

Wat je doet

Als Sociaal Pedagogisch Werker biedt je groepsbegeleiding aan de groep mensen die in de nachtopvang verblijven. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep. Jou observaties en rapportages zijn van belang voor het hulpverleningsproces en hierin ondersteun je de woonbegeleiders. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en begeleidt deelnemers in hun omgeving naar herstel van het gewone leven.Je werkt nauw samen met je collega’s. Samen ben je verantwoordelijk voor de optimalisatie van de leefomstandigheden van onze deelnemers.

 

De werktijden zijn onregelmatig en zullen voornamelijk uit avond- en nachtdiensten bestaan.

Wij vragen

  • Je beschikt over een relevant MBO niv. 4 diploma of je zit in het laatste jaar van een BBL-opleiding;
  • Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep;
  • Je hebt goede sociale vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je kunt goed observeren en rapporteren;
  • Je kunt omgaan met onaangepast en/of agressief gedrag wat kan voortvloeien uit de beperking van de deelnemer of het gebruik van verslavende middelen;
  • Je bent in staat om goed samen te werken, maar je kunt ook zelfstandig taken uitvoeren;
  • Je bent in staat om cliënten te motiveren en te stimuleren in hun ontwikkeling;
  • Je hebt een positieve werkinstelling en een probleemoplossend vermogen;
  • Je kunt feedback geven en ontvangen.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.

Wij bieden

Het salaris wordt ontleend aan de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, schaal 6 (maximaal € 3.016,- per maand). Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid. Er bestaan voldoende mogelijkheden tot het volgen van (bij)scholing.

Over het Leger des Heils

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils en heeft ca. 400 medewerkers in dienst. Deze werkeenheid onderscheidt twee primaire processen: Verpleging en Verzorging, en Maatschappelijke Dienstverlening, die worden ondersteund door het Bedrijfsbureau. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam en omgeving een beroep op ons doet, recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt.

Het MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en overige belangrijke partijen. Het Leger des Heils MCR verkrijgt zijn financiering vooral uit subsidies en AWBZ-gelden.

Afdelingsinformatie
Het Roer en de Meerpaal zijn twee nachtopvang locaties in Rotterdam Zuid. We vangen hier mensen op die acuut dakloos zijn geworden. We bieden hen middels de opvang onderdak, voeding en sanitaire voorzieningen. Daarnaast geven we iedere deelnemer individuele begeleiding om hen te ondersteunen in hun herstel van het gewone leven. Het Roer en de Meerpaal zijn 2 afdelingen die onderdeel uitmaken van de laagdrempelige opvang. Naast deze afdelingen zijn er nog 2 soortgelijke nachtopvang locaties van het Leger des Heils in Rotterdam.
 
We staan als afdeling voor opvang en begeleiding voor iedereen die hulp nodig heeft en dit wil accepteren. Menselijkheid en maatwerk zijn hierin belangrijke steekwoorden. 

Lijkt dit je wat?

Voor informatie kun je contact opnemen met Eva Jansen, op telefoonnummer:  06-10189183

Solliciteer online! Tip een vriend(in)