Sollicitatieprocedure

Voordat je bij het Leger des Heils solliciteert is het goed om te weten dat wij alleen sollicitaties in behandeling nemen van mensen die een christelijke levensovertuiging hebben, die de doelstelling van het Leger des Heils onderschrijven en die aan de in de CAO vermelde functie-eisen voldoen.

Als wij een sollicitatiebrief ontvangen, sturen wij een schriftelijke of electronische ontvangstbevestiging toe. 

Na de sluitingsdatum van een vacature, ontvang je binnen twee weken bericht van ons, waarin we laten weten of  we je wel of niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Mocht het een afwijzing zijn, dan staat de reden daarvoor in het bericht met de naam van één van onze medewerkers, die dat kan toelichten.

Als we besluiten je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek krijg je voor het sollicitatiegesprek een brief met daarin:

 • de uitnodiging voor het gesprek
 • een sollicitatieformulier
 • de planning van de selectieprocedure
 • de doelstelling van het Leger des Heils
 • de doelstelling van de afdeling of werkeenheid waar je solliciteert
 • de samenstelling van de selectiecommissie
 • een informatiepakket met daarin o.a. de functieomschrijving.

Als sollicitant heb je recht op:

 • een eerlijke kans op een aanstelling
 • informatie
 • privacy
 • vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens
 • een objectieve en doelmatige selectie

Wij verwachten van jou dat je:

 • bereid bent om de functie waarvoor je solliciteert te aanvaarden als we besluiten je aan te nemen,
 • naar waarheid inlichtingen te verstrekken over je geschiktheid.
 • vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt ook zo te behandelen.
 • ons direct te informeren als je besluit je terug te trekken uit de sollicitatieprocedure.

Interne kandidaten (werknemers van het Leger des Heils) hebben bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.

De hele selectieprocedure duurt vanaf het publiceren van de vacature maximaal drie maanden.

Terug