Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn alle afspraken die werkgever en werknemer maken over het salaris en andere vergoedingen voor het werk dat je doet als je bij ons in dienst komt. Over de arbeidsvoorwaarden kunnen zowel mondeling als schriftelijk afspraken worden gemaakt.

Alle medewerkers van het Leger des Heils vallen onder een CAO. Binnen de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg zijn dat al acht verschillende CAO's. 

Het Leger des Heils hanteert bij de salariëring het systeem van functiewaardering. Dat betekent dat het werk gekoppeld is aan salarisschalen. Functiewaardering garandeert dat je het salaris krijgt dat past bij de complexiteit van je functie. Je opleiding, werkervaring en leeftijd zijn maatgevend bij het toekennen van het salaris.

Alle medewerkers worden aangemeld bij een pensioenfonds. Voor de meesten is dat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). Anderen vallen onder het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Binnen het pakket van arbeidsvoorwaarden en de regelgeving van de CAO’s is het mogelijk om individuele keuzes te maken. Zo kun je zelf bepalen hoe een deel van de arbeidsvoorwaarden kan aansluiten op je eigen situatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vrije dagen te verkopen voor de aanschaf van een fiets of voor een extra inleg in het pensioenfonds.

Het Leger des Heils heeft daarnaast interessante kortingen voor zijn medewerkers bedongen bij een grote landelijke verzekeraar. Dit geldt ook voor kortingen op de ziektekostenverzekering.

 

Terug